• Höstens förbundsmöte genomförs digitalt.

Förbundsmöte 2020

Visions förbundsmöte blir digitalt

24 april 2020

Visions förbundsmöte i Solna i höst genomförs inte som planerat. På grund av coronapandemin blir det istället ett digitalt möte.

– Vi får inte ha ett fysiskt möte, men av respekt för våra demokratiska processer ser vi att vi måste ha och är mogna för ett digitalt möte. Vi får helt enkelt hjälpas åt och genomföra det här så bra som möjligt, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya rekommendationer för föreningar som gäller året ut. Bland annat uppmanar myndigheten att årsmöten och större konferenser bör ställas in eller genomföras digitalt.

Därför har Visions förbundsstyrelse beslutat att förbundsmötet som skulle hållits i Solna den 24–26 september istället ska ske digitalt. Även förmötena ställs om till digitala möten.

Vad är ett förbundsmöte?

  • Visions högsta beslutande organ där inriktningen på förbundets arbete och vilka frågor som ska prioriteras under de kommande åren slås fast.
  • Hålls vartannat år, däremellan hålls ett årsmöte.
  • Avdelningarna skickar ett antal ombud enligt en särskild mandatfördelning.

Organisationen är dock ingen nybörjare på området. Hösten 2019 genomfördes ett digitalt årsmöte för första gången.

– Det gav oss erfarenheter som vi kommer ha nytta av. De flesta tyckte att det var lätt att gå in, diskutera och fatta beslut. Några upplevde att det var krångligt och hade dessutom problem med att logga in, säger Kajsa Qvist, processledare och ansvarig för det digitala förbundsmötet.

Går det att få samma möjlighet till inflytande och påverkan för ombuden i ett digitalt förbundsmöte?

– Inte samma möjlighet, men vi ska göra allt som står i vår makt för att ombuden ska få lika stor möjlighet till inflytande och påverkan, säger hon.

Förbundet har beslutat att ett nationellt fysiskt möte ska genomföras under 2021.