Jämställdhet

Vill avtala mot trakasserier

20 april 2018

Den politiska majoriteten i Göteborg vill lyfta arbetet mot sexuella trakasserier. Vision i Göteborg vill gå ett steg längre och teckna ett kollektivavtal mot sexuella trakasserier. Inspirationen kommer från Kanada.

– Kommunstyrelsen har fattat ett beslut om att förnya arbetet mot sexuella trakasserier. I dag fungerar det så att varje förvaltning ska ta fram sin egen plan. Det innebär att arbetet är olika bra på olika platser. Därför har vi påbörjat ett arbete med att försöka få till ett kollektivavtal mot trakasserier, berättar Hilda Johansson, Ordförande i Vision Göteborg.

Vad vill ni att det ska stå i avtalet?

– Vi tycker till exempel det ska handla om hur snabbt en utredning ska göras när det förekommer sexuella trakasserier. Det behövs också avstämningar, kvartalsvisa rapporter om vad som hänt i staden och hur vi agerat.

Vision vill också att det ska finnas skrivningar om chefers förutsättningar i kollektivavtalet.

– Redan den dagen du tillträder som chef ska du veta hur du ska agera. Som det är nu ser det olika ut och på en del håll kan det ta upp till sex månader efter att du tillträtt innan du får en ut­bildning. Det är för sent.

Dessutom tycker Hilda Johansson att arbetsgivaren måste bli tydligare med hur man jobbar mot sexuella trakasserier.

– Prata om det mer, på APT och på andra större möten till exempel. Det räcker inte med ett papper som man läser upp en gång om året.

– Vi har börjat titta på hur man kan gå tillväga för att få in skrivningar i ett kollektivavtal. Vi vill inte ha några vansinniga krav. Men skillnaden mellan ett kollektivavtal och en policy är att ett avtal prioriterar sig själv. Och facket har något att strida på.

Hilda Johansson berättar att de sneglar på hur facken jobbar i Kanada. Där har man sedan flera år kollektivavtal kring hur man ska jobba mot sexuella trakasserier. De postanställdas fackförbund, Canadia Union of postal workers, har avtal på varje arbetsplats och det stora facket för offentligt anställda, Canadian Unions of Public Employees, Cupe, har ett centralt kollektivavtal.   


Relaterade artiklar