• På lönesamtalet har du chans att lyfta saker som du har gjort, men som chefen kanske inte känner till.

Lön och villkor

Bästa tipsen inför lönesamtalet

4 februari 2020

Förbered dig i god tid inför lönesamtalet – då ökar du chanserna att få en så bra löneökning som möjligt. Spana in fler tips här nedan!

Visions rådgivare My Sternbergs bästa råd för att samtalet ska resultera i en så bra löneökning som möjligt är att förbereda sig i god tid.

– Det är viktigt att ha en bra bild av arbetsplatsens lönekriterier. Läs igenom dem och om något är otydligt, se till att fråga innan samtalet. Det ska vara klart för dig vad arbetsgivaren premierar när lönen sätts, säger My Sternberg.

Lyft fram vad du gjort

På samtalet ska du lyfta fram sådant som du har gjort och som är i linje med lönekriterierna och verksamhetens mål.

– Det gäller att ta upp saker som chefen inte känner till eller kanske kan ha glömt. Ett tips är att ha ett dokument där du regelbundet skriver in saker som du har gjort på jobbet och utbildningar du har gått. Då blir det enklare att komma ihåg när det är dags för lönesamtal. Skriv ner det du vill lyfta i punktform och ta med dig det till samtalet, säger hon.

Fundera över förutsättningar

Ett annat råd som My Sternberg ger är att fundera över om det är något som du har gjort på jobbet som har gått sämre än förväntat. Försök hitta förklaringar.

– Om förutsättningarna inte har varit 100 procent, kanske på grund av en omorganisation, så är det relevant att ta upp det på lönesamtalet. Arbetsgivaren måste ge dig förutsättningar för att kunna prestera.

Behöver du coachning? Kontakta Vision Direkts rådgivare på 0771-44 00 00

Så höjer du din lön

Ja!

  • Berätta för chefen varför du förtjänar bra löneutveckling. Lyft flera konkreta exempel på saker du har åstadkommit som bidragit till att uppnå verksamhetens mål.
  • Var inte rädd för att säga hur mycket du önskar få i löneökning i kronor eller procent. Det är bra att vara ärlig och rak, men fokus måste ligga på prestationerna under året i relation till verksamhetens mål.
  • Var mån om att få till en bra dialog med chefen under samtalet.

Nej!

  • Undvik känsloargument. Fokus är på att mäta det som har gjorts under året. Det är inte rätt tillfälle att diskutera att du är missnöjd med sin lön sedan innan. Om du är missnöjd med din låga lön, be i stället om ett särskilt möte om detta.
  • Jämför inte din lön med en specifik kollegas. Någon annans lön hör inte hemma på ditt lönesamtal. Kollegernas arbetsinsatser är oväsentliga.
  • Undvik att ta upp din privata ekonomi.