Lön och villkor

Varför får vi inte våra löner retroaktivt?

28 september 2020

I den kommun jag arbetare i är det flera som säger att vi inte kommer att få våra löner retroaktivt. Varför kommer vi inte det?

Vi har märkt att det går rykten som inte stämmer. Vilken dag som ska gälla för när ny lön ska utbetalas är något som förhandlas mellan arbetsgivarpart och fackförbund.

Det som beslutas i förhandlingarna skrivs ned i kollektivavtal som gäller för alla anställda som täcks av kollektivavtalet.

I år har vi en extraordinär situation som gjort att vi och många andra parter på arbetsmarknaden har behövt skjuta upp förhandlingar om nya kollektivavtal.

Förhandlingarna har däremot kommit i gång och så fort de nya kollektivavtalen är färdiga kommer löneprocessen lokalt på din arbetsplats kunna slutföras och ny lön utbetalas. Vår ambition är att de nya lönerna ska gälla från 1 april.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.