Lön och villkor

Nu förhandlas lönerna igen

18 augusti 2020

I månadsskiftet drar de uppskjutna avtalsförhandlingarna igång igen. Många medlemmar i Vision är oroliga för hur det ska bli med lönerna, framför allt från vilket datum den nya lönen ska börja gälla. "Vår ingång är att det ska vara som vanligt", säger Visions förhandlingschef Eva-Lotta Nilsson.

Hur går det med våra löner? När kommer de nya betalas ut? Kommer vi att få den nya lönen retroaktivt?

Både medlemmar och ombud hör av sig till Vision med frågor.

Det var i mars som fack och arbetsgivare inom industrin fattade beslutet att skjuta fram avtalsförhandlingarna, på grund av kampen mot corona, och förlänga det nuvarande avtalet sju månader till den 31 oktober. Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona följde efter.

Exceptionellt läge

Nu återupptas förhandlingarna – i ett läge där pandemin har slagit hårt mot jobben och samhällsekonomin och där ingen vet när krisen är över.

– Situationen är exceptionell men vår ingång är densamma som tidigare ­– att utveckla löneavtalet genom reallöneökningar och en ökad lönespridning samt att medlemmarna ska få mer inflytande över arbetstiden, säger Eva-Lotta Nilsson Visions förhandlingschef.

Det sistnämnda har, enligt henne, blivit ännu mer påtagligt än när Vision presenterade sina yrkanden vid årsskiftet – till följd av det kraftigt ökande distansarbetet.

– Många vill jobba hemma, andra vill inte. Vissa får jobba hemma, andra får inte. Det ser så otroligt olika ut. Det viktiga för oss är att säkra att individen får vara med och påverka, säger Eva-Lotta Nilsson.

Utspel om nollavtal

Under sommaren har det gjorts utspel från näringslivet om att det ekonomiska läget kräver ett nollavtal. Det anser inte Eva-Lotta Nilsson och Vision.

– Våra medlemmar har befunnit sig mitt i eller runt pandemins öga och många har dragit ett tungt lass. De ska naturligtvis ha löneökningar. Vi utgår från att och att det ska vara stabilitet och långsiktighet i lönebildningen och att vi ska behålla den typ av avtal vi har, med individuell lönesättning.

Det borde även ligga i SKR:s intresse om de vill behålla kompetensen och kvaliteten i kommuner och regioner, påpekar hon.

Målsättningen är nu att ett nytt avtal ska vara klart den sista oktober vilket innebär att Visions 120 000 medlemmar i kommuner och regioner kan få sina nya löner i slutet av året.

– Vår absoluta ambition är att den nya lönen ska gälla från den 1 april i år, säger Eva-Lotta Nilsson.

Med dem förlängde Vision avtalen

Sveriges kommuner och regioner

Sobona

Svenska kyrkan

Fastigo

Arbetsgivaralliansen, branscherna folkhögskola, skola/utbildning samt vård och omsorg