• Hilda Johansson har fått många positiva reaktioner på sin motion. ”Efter mitt brandtal på mötet fick jag ett ­ ­meddelande från en deltagare där det stod ’Hilda, nu gråter jag!’”

Fackligt

Vill ha kollektivavtal mot sexuella trakasserier

2 november 2020

Vision kommer som första fackförbund i Sverige och i Europa att verka för ett tecknande av ett nationellt kollektivavtal mot sexuella trakasserier. Det står klart efter förbundsmötet.

– Det här kommer göra så stor skillnad i våra medlemmars vardag, säger Hilda Johansson, som skrev motionen.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut var att i stora delar avslå innehållet i motionen, men Hilda Johansson kunde i diskussionerna se hur de mer skeptiska deltagarna i slutändan valde att stötta hennes motion.
Förbundsmötet beslutade också att Vision ska synliggöra och bilda opinion i frågan kring sexuella trakasserier.

– Jag är jätteglad och stolt över att det finns så mycket vilja och energi i förbundet för att driva det här. Anledningen till att förbundsstyrelsens först föreslog att inte gå den vägen var att vi bedömde det som svårt att få arbetsgivarna att gå med på ett avtal. Nu kommer vi att dra igång arbetet med att utbilda, opinionsbilda och att hitta sätt att teckna nationella kollektivavtal med arbetsgivare, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Bara dagar efter Visions beslut att jobba för kollektivavtal mot sexuella trakasserier valde Göteborgs stad att följa efter.

– Det är positivt med lokala initiativ. Är man först ut blir det också symboliskt viktigt eftersom argumentet att det inte går att genomföra faller, säger Veronica Magnusson.

Hilda Johansson, som också har varit inblandad i att beslutet har fattas i Göteborg, är nöjd.

– Det här visar att Vision inte är rädda för att vara obekväma, att facklig kamp lönar sig och att vi driver medlemmarnas frågor. Jag hoppas att hela Sverige och världen följer efter nu, säger Hilda Johansson.

Vad är Visions ­förbundsmöte?

Förbundsmötet är Visions högsta beslutande organ där inriktningen på förbundets arbete och vilka frågor som ska prioriteras under de kommande åren slås fast.

Hålls vartannat år, däremellan hålls ett årsmöte. Det senaste förbundsmötet hölls 24–26 september. Då fattades beslut om 79 motioner, varav motionen om kollektivavtal mot sexuella trakasserier var en.


Relaterade artiklar