• ”Den stora förändringen är att man samarbetar mer som grupp”, säger Elvira Nyman och Malin Jeppsson som skrivit uppsatsen om förkortad arbetstid.

Arbetstid

Positivt med kortare vecka för socialtjänsten

2 november 2020

Mindre stress, mer energi och bättre stämning på jobbet. Att jobba sju timmar per dag är positivt. Det visar en färsk uppsats där socialsekreterare från tre kommuner deltagit.

Samma arbetsmängd, arbetsuppgifter och lön men färre timmar på jobbet. Hur går den ekvationen ihop? Tydligen väldigt bra om man tittar på resultatet från en färsk kandidatuppsats som socionomerna Elvira Nyman och Malin Jeppsson skrivit vid Södertörns högskola.

De har intervjuat sex socialsekreterare och en gruppledare som jobbar inom missbruks- och beroendeenheten och barn- och familjeenheten i tre kommuner. Socialsekreterarna svarade på frågor om hur deras arbetssituation, fritid och hälsa påverkats av att jobba 35 timmar i veckan i stället för 40 timmar. Och resultatet är positivt.

– Man upplevde sig mindre stressad, närmare sin arbetsgrupp, sov bättre, tränade oftare och hade mer energi till familjen, säger Elvira Nyman.

Bättre sammanhållning

Alla intervjupersoner lyfte fram att det kollegiala stödet och gruppsammanhållningen stärkts. ”Vi har en bättre stämning i gruppen och folk är gladare överlag tycker jag”, säger en intervjuperson och en annan säger ”Jag upplever att vi har fått mindre av en gnällkultur”.

Exempelvis hjälptes man åt för att inte någon skulle samla på sig övertid, det kunde vara att ta över ett tungt ärende från en hårt belastad kollega.

Arbetet effektiviserades också. Mötena var kortare, journalanteckningar pratades in i en diktafon som transkriberade dem och fler möten hölls via Skype för att spara in restid. Dessutom hade alla gjort ändringar i ansvarsfördelningen. Vid en arbetsplats hade medarbetarna själva möjlighet att disponera sina timmar som de önskade och veckorna planerades noggrannare.

– Jag blev förvånad över att det gick så pass bra att förkorta arbetsveckan och att samtidigt ha samma arbetsbörda. Det här kanske kan vara något som gör att vi börjar utmana arbetsnormerna i samhället, säger Malin Jeppsson.

Ökat välbefinnande

Intervjupersonerna kände också att de mådde bättre på fritiden eftersom stressnivån sjunkit på jobbet. En sa exempelvis att ”… man är inte helt dränerad när en arbetsdag är slut, utan det finns lite luft i systemet kvar”.

– Energin från den ökade fritiden spillde över i jobbet. Många upplevde att de hade bättre fokus under hela arbetsdagen, säger Elvira Nyman.

Några få baksidor pekades ut, bland annat tyckte någon att hen inte hade lika mycket tid för kompetensutveckling eftersom klientärenden prioriterades först. En annan sa att hen känt sig pressad att gå hem i tid.

– Kommunerna försökte fortfarande anpassa sig till den kortare veckan, säger Malin Jeppsson.

Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg på Vision, är i grunden positiv till förkortad arbetsvecka och tycker att det gynnar både anställda och de som behöver socialtjänstens stöd.

– I de här kommunerna verkar man ha gjort helt rätt, de har bland annat tagit hjälp av digitalisering för att använda arbetstiden smartare. De har också sett arbetsgruppen som en helhet som lagt upp arbetet gemensamt, säger hon och fortsätter:

– Men det är viktigt att en förkortad arbetstid inte innebär att kompetensutveckling och verksamhetsutveckling får stryka på foten, då stagnerar verksamheten.

Vann Visions socionomstipendium

Elvira Nyman och Malin Jeppsson tog nyligen emot Visions socionomstipendium för sin uppsats.

– Vi är så glada och stolta, det är så roligt att ämnet får spridning. För det går faktiskt att få sitt arbete gjort på färre timmar, man mår till och med bättre av det, säger de.


Relaterade artiklar