• Det är stora skillnader i lön mellan en församlingspedagog i Strängnäs och en i Stockholm, visar statistik från Svenska kyrkan.

Arbetsmarknad

Stora löneskillnader i kyrkan

1 juni 2020

Snittlönen för kyrkoherdar ligger på 58 900 kronor, medan en kyrkvaktmästare tjänar hälften så mycket. Det visar färsk statistik för Svenska kyrkan.

Drygt 90 kilometer är det mellan Stockholm och Strängnäs, men löneskillnaden för församlingspedagoger som är anställda inom Svenska kyrkan är desto större. Lönestatistik för 2019 visar att medellönen för en församlingspedagog i Strängnäs stift är 6 600 kronor mindre per månad än för en med samma arbetsuppgifter i Stockholms stift. 

– Strängnäs ligger lägre än många andra över huvud taget, det gäller även diakoner och till viss del musiker och präster. Vi är generellt ett låglönestift, säger Gunilla Kåhlman, som är Visions ordförande i Strängnäs stift.

Församlingspedagoger är den största yrkesgruppen bland Visions medlemmar i Svenska kyrkan och har enligt lönestatistiken för 2019 en medellön på 32 200 kronor per månad för hela riket. Medan yrkesgruppen i Stockholms stift tjänar 34 400 kronor ligger anställda i Strängnäs stift i snitt på 27 800 kronor per månad, det vill säga en bra bit under rikssnittet.

– Min upplevelse är att vissa chefer, inte alla, försöker hålla nere lönerna och hänvisar till dålig ekonomi. De tittar på föregående års statistik och gör ingen uppräkning, och då hamnar vi i en nedåtgående lönespiral, säger Gunilla Kåhlman.


Relaterade artiklar