• Nya löner för Visions medlemmar i Svenska kyrkan betalas inte ut förrän i höst.

Avtal

Coronakrisen: Svenska kyrkans löner skjuts upp

3 april 2020

Visions medlemmar i Svenska kyrkan får vänta med nya löner. Löneförhandlingarna skjuts upp till i höst på grund av coronaviruset.

Efter att parterna som förhandlar om avtal för den exportberoende industrin kommit överens om att förlänga industrins avtal till 31 oktober, har LO och Svenskt Näringsliv uppmanat övriga på arbetsmarknaden att följa efter.

Uppmaningen har fått Kommunal, Vision, Akademikerförbundet SSR och Akavia, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Kyrkans Akademikerförbund att förlänga sina avtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Nya löner först i höst

De förlängda avtalen gäller till sista oktober. Innan dess kommer inga löneförhandlingar eller lönesättande samtal att genomföras och nya löner inte betalas ut förrän i höst.  

– Det går helt enkelt inte att förhandla när i befinner oss i en djup samhällskris. Många verksamheten måste också få ro att fokusera på krisen och kan därför inte prata lön och villkor – det gäller även kyrkan, säger Carl Eos, ombudsman på Vision.

Parterna planerar att återuppta förhandlingarna efter augusti 2020.


Relaterade artiklar