• Stefan Hedman och Fatima Said tycker att de har fått en stabil grund att stå på.

Rekrytering

Trygga efter tolv veckor

26 november 2018

Prova på-jobb på olika enheter, utbildning och studiebesök. Det är innehållet i ett särskilt program som ska göra socialsekreterare i stadsdelen Östra Göteborg förberedda för det nya jobbet.

När Fatima Said tidigare i år blev klar med sin socionomutbildning sökte hon en plats på det som kallas ”Myndighetsgemensam rekrytering och introduktion”. Hon lockades av möjligheten att få en ordentlig ingång i arbetslivet.

– Det var skönt att få en mjukstart. Och att få svar på olika frågor innan jag faktiskt sitter där med klienter och saker måste bli rätt, säger hon. 

Stefan Hedman har också gått programmet. Efter praktik på socialtjänsten under socionomutbildningen var han osäker på om jobbet som socialsekreterare var något för honom. Efter examen fick han höra om programmet, och bestämde sig för att ge yrket en ny chans.

– Jag fick förutsättningar att i lugn och ro hitta min plats inom socialtjänsten, säger han.

Det var hösten 2016 som ledningen inom socialtjänsten i stadsdelen Östra Göteborg startade programmet. Sedan dess har totalt fyra kullar, om 6–10 personer vardera, deltagit. Den tolv veckor långa utbildningen är en introduktion till hur stadsdelen fungerar och till rollen som handläggare. Deltagarna får också prova på att jobba på olika enheter. 

Efter att ha brottats med en hög personalomsättning, och samtidigt insett att det fanns brister i introduktionen av de nyanställda, ville man med programmet testa något nytt.

– Man måste våga satsa sig ur dåliga situationer, säger Birgitta Harberg, enhetschef i Östra Göteborg och ansvarig för att ta fram programmet. 

Efter att programmet är slut får socionomerna önska en enhet som de vill arbeta på. Stefan Hedman ­sökte sig till barn och unga, något han inte skulle ha gjort om han inte hade gått programmet.

– Jag trodde det skulle vara en stressig arbetsmiljö, att man skulle tvingas fatta tuffa beslut på egen hand. När jag var där i två veckor upptäckte jag att det fanns mycket stöd att få.

Fatima jobbar också med barn, fast på familjehemsenheten. Det ville hon redan innan introduktionen. Men att ha varit på enheten två veckor blev en trygghet när hon senare började jobba.

– Jag kände mig varm i kläderna. Och det var tryggt att veta vart jag hamnat. Och jag kände ju folk lite grann, säger Fatima Said.

Förutom utbildning och prova på-jobb på olika enheter, innehåller programmet också studiebesök på olika externa verksamheter som socialtjänsten samarbetar med.  

– Det är bra, socialtjänsten eftersträvar ju ökad samverkan med andra aktörer. Jag är trygg med vem jag kan kontakta i olika frågor, säger Fatima.

Enligt Birgitta Harberg visar utvärderingar att socialsekreterarna i Östra Göteborg i dag är mer nöjda med sin introduktion, jämfört med innan programmet startade.

Varken Fatima eller Stefan tycker att programmet kan ersätta den introduktion man behöver när man väl kommit till en enhet. De är dock överens om att utbildningen gett en förståelse för socialtjänsten i stort, vilket är till hjälp i deras nuvarande arbete. 

– När jag jobbar med ett ärende som också berör en annan enhet, och den andra enheten har en annan syn på en fråga, så kan jag förstå mer hur de tänker, säger Stefan Hedman. 

Båda tycker att det var positivt att känna att arbetsgivaren ville satsa på dem. 

– Jag kände mig priviligierad när jag fick presenteras för olika personer och besöka en massa verksamheter, säger Stefan Hedman.  

introduktionen ska innehålla

  • En nyanställd i ett akademiskt yrke ska ha minst ett års planlagd introduktion på sitt första jobb.
  • En nyanställd med tidigare erfarenhet i yrket ska garanteras minst 100 dagars introduktion.

Introduktionen syfte är att:

  • ge den anställde en trygghet i hur man utför sitt arbete.
  • ge den anställde kunskap om rutinerna på arbetsplatsen.
  • ge arbetsgivaren en uppfattning av den nyanställdas kompetenser och erfarenheter från studier och tidigare jobb.  

Källa Vision

Så funkar programmet i Göteborg

  • De som antas till Myndighetsgemensam rekrytering och introduktion blir fast anställda med full lön.
  • Deltagarna får testa på arbetet på en barn-, vuxen och en försörjningsenhet. Sedan får de önska en enhet att placeras på. Deltagarna är inte garanterade sitt förstahandsval, men hittills har de flesta fått börja där de velat.

Relaterade artiklar