Rekrytering

”En bra start lönar sig”

26 november 2018

En bra introduktion är rena vinsten för arbetsgivarna. Risken för sjukskrivningar minskar och det blir högre produktivitet, säger Olof Ambjörn, strateg på Vision.

Fyra av tio Visionsmedlemmar uppger att deras introduktion varade i mindre än en vecka. För kort, tycker Olof Ambjörn.

– Det är klart att man inte kan komma in i jobbet fullt ut på en vecka. Men hur lång tid man behöver är väldigt individuellt, man måste ha ett upplägg som är flexibelt.

Vision förespråkar ett år för nyutexaminerade och 100 dagar för de som har yrkeserfarenhet. Olof Ambjörn anser att det är viktigt med noggranna och regelbundna möten där chefen stämmer av hur den nyanställde tycker att introduktionen fungerar.

Varför tror du att många får så kort introduktion?

– Organisationerna är slimmade och man tycker inte att man har tid, arbetsgivaren hamnar i ett kortsiktigt tänk.

Kan det vara läge att skriva in i kollektivavtal hur lång introduktionen ska vara?

– Jag tror mer på att övertyga arbetsgivaren om att det lönar sig genom att visa hur dyrt det är med en hög personalomsättning på grund av dålig introduktion. En bra start minskar sjukskrivningar och leder till högre produktivitet.