• Allt fler arbetsgivare kräver utdrag ur ­belastningsregistret vid anställning

Arbetsmarknad

Integritet ska stärkas

20 april 2018

Det har blivit allt vanligare att arbetsgivare kräver att jobbsökande ska visa utdrag ur polisens belastningsregister. Regeringen överväger nu att förbjuda detta, eftersom det anses vara ett ingrepp i den personliga integriteten och kan leda till att personer som avtjänat straff har svårt att få jobb.

Men först vill regeringen utreda om det ska vara tillåtet i vissa fall. I dag finns ett lagkrav på att arbetsgivare inom vissa områden, så som barnomsorg och skola, måste begära ett registerutdrag vid anställning .

Nu har regeringen beslutat att rådman Eric Leijonram ska utreda om fler områden ska undantas för att ett eventuellt förbud mot registerutdrag ska kunna införas. Två av dessa är insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning. Det handlar till exempel om hemtjänst, särskilda boenden, personlig assistans och verksamheter inom LSS.

Lise Donovan, chefsjurist på TCO, tycker det är bra att regeringen överväger ett förbud mot registerutdrag.

–Det är logiskt och motiverat. Den personliga integriteten är en viktig mänsklig rättighet. Det finns all anledning att stärka upp den.

Om ett förbud införs tycker Lise Donovan däremot inte att det är självklart att det ska vara tillåtet att generellt kontrollera all personal inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning.


Relaterade artiklar