Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • -

Våld i nära relation – en facklig fråga

2023-11-22

Hela en av tre kvinnor världen över utsätts för våld i nära relation någon gång under sin livstid, enligt statistik från UN Women. För de flesta våldsutsatta spelar arbetsplatsen stor roll då det kanske är den enda platsen där den drabbade känner sig trygg. Det gör att stödet från chefer och kollegor är väldigt viktigt. Som medmänniska finns mycket du kan göra om du misstänker att någon är utsatt.

I Sverige anmäldes under förra året 32 366 brott där den drabbade är eller har varit par­relation med sin förövare. Det visar statistik från Jämställhets­myndigheten. Det finns dessutom ett stort mörkertal som aldrig rapporteras. De senaste årens omvärlds­läge med bland annat pandemi och krig har gjort att situationen för vålds­utsatta kvinnor världen över försämrats än mer.

Orange day (unwomen.se)

Sedan 1999 har FN instiftat Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor – en dag då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våldet. Dagen kallas Orange Day och infaller den 25 november.

– Mäns våld mot kvinnor är en förlust för hela samhället. Det är ett misslyckande varje gång en man utsätter en kvinna för våld och hot. Vi har alla ett ansvar att uppmärksamma och se signaler, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Gör våldet pratbart

Arbetsgivare har ingen lagstadgad skyldighet att ta reda på om en medarbetare är utsatt för våld i relation, men arbetsgivare kan göra stor skillnad för den som drabbas av våld i sitt hem. Dels i form av att ge stöd till den som utsätts, dels genom att skapa en kultur där våldet blir pratbart på arbets­platsen. Den enskilda medarbetaren kan också behöva stöd utifrån ett arbetsmiljö­perspektiv. Våldet påverkar nämligen hela den drabbades livs­situation, även arbets­förmågan och relationer på arbetsplatsen, enligt Jämställdhets­myndigheten.

Eftersom våldet drabbar Visions medlemmar och deras arbetsliv är våld i nära relation en facklig fråga, menar Veronica Magnusson. Hon framhäver vikten av att lyfta ämnet på arbets­platsen på ett sätt som gör att ingen känner sig utpekad, att utbilda personalen och att våga ställa frågor.

Ju fler gånger en person får frågan, ju större blir också sannolikheten att den som utsätts till slut vågar berätta. Våldsutsatta berättar mycket sällan spontant och för många är det därför ofta helt avgörande för deras situation att få frågor om våld. Det finns också olika typer av våld, som inte alltid syns i konkreta blåmärken.

Tecken på att någon är utsatt

  • oplanerad och återkommande sjukfrånvaro (för att kunna hantera konsekvenserna av våld)
  • avsaknad av flexibilitet runt arbetstider
  • att hen inte längre deltar i sociala aktiviteter utanför jobbet
  • tät telefonkontakt med partner eller närstående på arbetstid
  • avlämnad, hämtad från jobbet av partner
  • trötthet och koncentrations­svårigheter
  • blåmärken, rodnader, sår.

Källa: Arbetsplatsens betydelse vid förekomst av våld i nära relation (pdf)

Så kan du som kollega hjälpa till

Som medarbetare kan du gå till din närmaste chef om du misstänker att en kollega far illa i sitt hem. Vill du lära dig mer om våld i nära relation och hur du kan agera? Gå Jämställdhets­myndighetens webbkurs! På Jämställdhets­myndighetens webbplats finns också mycket användbar information tillgänglig, bland annat fakta, statistik samt verktyg för ett metodiskt jämställdhetsarbete.

Webbkurs: Våld i nära relation – agera som chef eller kollega (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Vill du sprida informationen om våld i nära relationer på din arbetsplats?

Ladda ner vår flyer och skriv ut. Tack för din viktiga insats för den som är utsatt!

Flyer: Våld i nära relationer (pdf)

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss