Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Anna Toftedahl, ledamot i Förbundsstyrelsen
    Anna Toftedahl är ett av Visions nya klimatombud.

Vision först i Sverige med att införa klimatombud

2022-06-27

Klimatomställningen berör oss alla, oavsett yrkesgrupp. För att ge medlemmarna större inflytande och möjlighet att påverka i en hållbar riktning på sina arbetsplatser har Vision infört rollen som klimatombud. Det gör Vision till pionjärer när det kommer till att ta miljöarbetet in i det fackliga rummet.

Många medlemsgrupper i Vision förhåller sig till klimatomställningen i sitt dagliga arbete, och allt fler kommer att beröras. Det handlar både om att delta i att minska klimatpåverkan och att ställa om verksamheter till de förändringar vi ser i klimatkrisens spår. 

Arbetsplatserna är en viktig arena för förändring, och den offentliga sektorn har stor påverkan på exempelvis utsläppsmängd. För att driva på arbetet lokalt har Vision arbetat fram en ny facklig roll. 

Klimatombuden förväntas ta tillvara och kanalisera medlemmars idéer och engagemang, och att sprida sina kunskaper till intresserade medlemmar.

Engagera dig som klimatombud

Ska nå ut med klimatinsatser på arbetsplatser

Fackföreningsrörelsen är en av de största föreningsverksamheterna i Sverige. Det innebär att facket har ett stort inflytande på arbetsmarknaden, även när det gäller att utbilda medlemmarna ute i landet.

– I ett stort perspektiv handlar det om att få kraft i klimatfrågan ute på arbetsplatserna där Visions medlemmar finns. Det är en kunskapsfråga och kan vi nå ut till fler och utbilda fler i konkreta insatser så finns en stor potential i att få genomslagskraft, berättar Hilda Johansson som är ordförande i Vision Göteborg och ett av de första klimatombuden i Sverige.

Vill påverka förutsättningarna för klimatsmart arbete

Insatserna som de cirka 50 klimatombuden jobbar med kan handla om allt från att starta studiecirkel och driva på för kompensationer för dem som transporterar sig klimatsmart, till att se till att påverka för en mer hållbar offentlig upphandling.

I Göteborg pågår just nu ett stort arbete för att påverka förutsättningarna för de som jobbar med miljö- och klimatfrågor. Målet är att införa förändringar i miljöledningssystemet för att säkerställa att arbetet snabbt går åt rätt håll.

– Rent konkret jobbar vi för att alla anställda ska ha bra förutsättningar. Inte bara i deras arbetsmiljö utan också när det gäller möjligheter till effekten i deras arbete, berättar Hilda Johansson.

Kombinerar styrelsearbete och klimatombud

Att vara fackligt klimatombud i Vision är ett förtroendeuppdrag som ger möjlighet att påverka. Utöver rollen som miljöinspektör på Miljösamverkan östra Skaraborg och invald i Visions förbundsstyrelse är Anna Toftedahl nu även klimatombud.

– Det känns viktigt för att vi i styrelsen ska ha koll på vad som krävs. Dessutom är jag personligen engagerad av miljöfrågor, så när möjligheten att vara klimatombud dök upp ville jag ta chansen eftersom det är frågor jag också vill driva i styrelsen, säger Anna Toftedahl.

Pionjärer i långsiktigt klimatarbete

Lokalt har Anna frågat medlemmarna var de ser att det går att minska klimatavtrycket hos arbetsgivaren. Det landade i en rad förslag som nu lämnats in till arbetsgivaren. Ett av dem är att sätta press på den bilpool som arbetsgivaren använder, för att få fler fossilfria alternativ. Ett annat förslag handlar om att införa flergångstossor där det är möjligt.

– Klimatombuden är pionjärer på ett sätt, men målet är förstås att det ska vara en naturlig del i det fackliga arbetet för alla. På sikt kanske vi inte behöver ha klimatombud eftersom klimatfrågor förhoppningsvis är en integrerad del av allt vi gör, säger Anna Toftedahl.

På agendan: 1 000 klimataktiviteter

En gång i veckan träffas en projektgrupp bestående av sju klimatombud för att skapa en gemensam plan framåt och utbyta erfarenheter. Alla har olika förutsättningar beroende på arbetsgivare.

– Innan årsskiftet är målet att Vision ska ha genomfört 1 000 klimataktiviteter som minskar klimatavtrycket på arbetsplatserna. Det är både stort och smått, allt från att plocka skräp lokalt till att påverka en hel kommuns ledningssystem. Det är kombinationen som gör att vi har möjlighet att påverka på bred front, säger Hilda Johansson.

Text: Sofie Lundmark

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar