Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Ung kvinna på arbetsplatsen.

Unga utsatta på arbetsplatsen

2022-12-21

Unga är mer stressade och är i större utsträckning utsatta för bland annat hot och våld och sexuella trakasserier på jobbet än äldre. Det visar Visions nya stora arbetsmiljöundersökning där nästan 10 000 medlemmar svarat på en rad olika frågor om arbetsmiljö.

– Arbetsgivare måste ta sitt ansvar och se till att förbättra ungas arbetssituation, säger Björn Cardenas, arbetsmiljöstrateg på Vision.

Oavsett om svaren i undersökningen handlar om sexuella trakasserier, hot och våld, psykisk påfrestning, digital arbetsmiljö, högt i tak etcetera, så är det tydligt att åldersgruppen 20–29 år konsekvent visar upp en sämre upplevelse av arbetsmiljön än de äldre åldersgrupperna.

– Detta utgör inte bara ett allvarligt arbetsmiljöproblem, utan även en kompetensförsörjnings­utmaning då välfärden är i stort behov av att attrahera flera medarbetare till sektorn samt se till att de som börjar arbeta stannar kvar, säger Björn Cardenas.

Arbetsgivarna måste förbättra de yngre arbetstagarnas arbetssituation för att lyckas rekrytera nya medarbetare till välfärden.

– Arbetslivsforskning har visat på vikten av en hållbar introduktion. Att vara ny på jobbet innebär ofta en period av osäkerhet, höga krav och en känsla av att vara ensam. När man som ung kommer ut i arbetslivet är det viktigt att ha tid att lära känna kollegorna, ha lagom med arbetsuppgifter och att man har ett nära stöd av en eller flera personer, säger Björn Cardenas.

Mer om ungas utsatthet på arbetsplatsen hittar du i kortrapporten från Visions arbetsmiljöundersökning.

Ny arbetsmiljöundersökning: Unga mest utsatta på jobbet

Kortrapport: Unga mest utsatta på jobbet (pdf)

Visions arbetsmiljöundersökning 2022 (pdf)

Om du upplever problem med din arbetsmiljö:

Du har rätt till en god arbetsmiljö. Om du upplever bekymmer på ditt arbete är det viktigt att söka stöd. Hit kan du vända dig om något känns besvärligt på jobbet.

  • Prata med din chef. Arbetsgivaren har skyldighet att förebygga alla risker i arbetsmiljön.
  • Vänd dig till ditt skyddsombud.
  • Har du någon mentor på jobbet? Prata med hen om din situation. En rutinerad kollegas erfarenheter kan ofta vara ovärderliga.
  • Kontakta fackrepresentanter på din arbetsplats för att få stöd och råd.

Detta kan du som chef göra för unga och nya på arbetsplatsen:

  • Lägg tid på att se till att unga medarbetare blir trygga i arbetsgruppen och vet vem de kan fråga.
  • Gör en plan tillsammans med fackliga representanter och skyddsombud för hur ni på arbetsplatsen får en hållbar introduktion.
  • Håll regelbundna avstämningsmöten med nyanställda och unga arbetstagare.
  • Använd Suntarbetslivs dialogverktyg Hållbar introduktion – välkomna nya på jobbet.
  • Se Suntarbetslivs checklista för tips vid introduktion.

Hållbar introduktion – välkomna nya på jobbet (suntarbetsliv.se)

Tips vid introduktion (pdf)

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss