Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Två personer samtalar vid ett bord och den ena antecknar.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling, alltså att utveckla sina färdigheter, är en central del av arbetslivet och något arbetsgivaren behöver avsätta tid och resurser för. Alla medarbetare ska kontinuerligt kompetensutvecklas i sin tjänst för att kunna möta förändringar och nya krav i verksamhetens behov av arbetskraft.

Vad är kompetensutveckling?

Kompentensutveckling är insatser för att utveckla dina färdigheter. Det kan handla om både kortare och längre insatser; allt från studiebesök, arbetsrotation och seminarier till kurser och utbildningar i intern eller extern regi. Erfarenhetsutbyte och handledning är också insatser som skapar förutsättningar för anställda att öka sin kompetens och bidrar till en lärande organisation.

Exempel på områden för kompetensutveckling

  • Fördjupad kunskap inom befintliga arbetsuppgifter
  • Nya färdigheter för att möta nya och kommande behov eller arbetsuppgifter.

Ett livslångt lärande

I dagens arbetsliv behöver vi vara snabbfotade och hela tiden anpassa oss efter förändrade förutsättningar och behov. Kompetensutveckling blir därför allt viktigare och behöver ske kontinuerligt genom hela yrkeslivet. Ibland handlar det om att fördjupa sina kunskaper inom det område man jobbar. Men det kan också handla om att ställa om till helt andra uppgifter – det vi kallar omställning.

Omställning

Vem ansvarar för kompetensutvecklingen?

Arbetsgivaren och du som är anställd har gemensamt ansvar och intresse för att kompetensutvecklingen blir av. Det finns ingen lag som ger dig rätt till ett visst mått av kompetensutveckling. Men i omställningsavtalet som Vision har tecknat med SKR och Sobona fastställs arbetsgivarens ansvar att stötta medarbetare som hotas av arbetsbrist genom tillgång till kompetensutveckling och omställning.

Arbetsgivaren behöver analysera och försöka förutspå vilka kompetensbehov som kommer att finnas i verksamheten framåt och på så vis jobba målinriktat med kompetensutveckling bland medarbetarna. 

Varför är kompetensutveckling bra?

Vision anser att kompetensutvecklingen är en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och styrningen av verksamheten.

Det är viktigt att kompetensutvecklingen är planlagd. Därför uppmuntrar Vision till att upprätta strategier för att utveckla de anställdas kompetens. Ju tydligare bild ni har av verksamhetens mål och visioner för framtiden, desto lättare är det att lägga fokus på kompetensutvecklande insatser som leder mot de målen.

Ta fram en kompetensutvecklingsplan

Din utveckling, fortbildning och kompetensutveckling ska planeras och följas upp i samtal med din arbetsgivare minst en gång om året. Samtalet ska resultera i att du och arbetsgivaren kommer överens om en kompetensutvecklings­plan för dig.

Oftast sker det samtalet inom ramen för ditt utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal. Där finns det också utrymme att skriva ner vad ni kommer överens om.

Ta upp frågan om kompetensutveckling med din chef – gärna vid ditt utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal

Vad ska kompetensutvecklingsplanen innehålla?

Vision föreslår att du tar upp exempelvis följande saker när ni samtalar om din kompetensutvecklingsplan:

  • Så här skulle både jag och mitt arbete kunna utvecklas
  • De här utbildningarna eller praktikerna skulle jag vilja genomföra
  • De här arbetsuppgifterna skulle jag vilja prova på eller göra mer av
  • De här arbetsuppgifterna skulle jag vilja sluta med eller göra mindre av.

Hur ska kompetensutvecklingsplanen användas?

Planen ni har kommit överens om bör ni titta på löpande under året. Ta fram den och stäm av vid utvecklingssamtalet.

Är du förtroendevald?

Vision har samlat tips för hur du kan påverka för mer kompetensutveckling på din arbetsplats.

Påverka för mer kompetensutveckling

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss