Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Kompetensutveckling och omställning

Kompetensutveckling, alltså att utveckla sina färdigheter, är en central del av arbetslivet och något arbetsgivaren behöver avsätta tid och resurser för. Alla medarbetare ska kontinuerligt kompetensutvecklas i sin tjänst för att kunna möta kommande förändringar och nya krav i verksamhetens behov av arbetskraft.

Ett livslångt lärande

I dagens arbetsliv behöver vi vara snabbfotade och hela tiden anpassa oss efter förändrade förutsättningar och behov. Kompetensutveckling blir därför allt viktigare och behöver ske kontinuerligt genom hela yrkeslivet. Ibland handlar det om att fördjupa sina kunskaper inom det område man jobbar, men ibland kan det också handla om att ställa om till helt andra uppgifter - det vi kallar omställning.

Exempel på områden för kompetensutveckling

  • Fördjupad kunskap inom befintliga arbetsuppgifter.
  • Nya färdigheter för att möta nya och kommande behov/arbetsuppgifter.

Det är ett gemensamt ansvar och intresse för arbetsgivaren och den anställde att kompetensutvecklingen blir av. Det finns ingen lag som ger dig rätt till ett visst mått av kompetensutveckling. Men, i det omställningsavtal som Vision tecknat med SKR och Sobona så fastställs arbetsgivarens ansvar att stötta de medarbetare som hotas av arbetsbrist genom tillgång till kompetensutveckling och omställning. 

Arbetsgivaren behöver analysera och försöka förutspå vilka kompetensbehov som kommer att finnas i verksamheten framåt och på så vis jobba målinriktat med kompetensutveckling bland medarbetarna. 

Vad är kompetensutveckling?

Kompentensutveckling kan innebära kurser eller utbildningar, men det kan även handla om andra insatser, både kortare och längre. Allt ifrån studiebesök, arbetsrotation och seminarier till kurser och utbildningar i intern eller extern regi. Erfarenhetsutbyte och handledning är insatser som skapar förutsättningar för de anställda att öka sin kompetens och bidrar till en lärande organisation.

Ta fram en plan för din kompetensutveckling

Din utveckling, fortbildning och kompetensutveckling ska planeras och följas upp i samtal med din arbetsgivare, vid minst ett tillfälle om året. Det ska resultera i att du och arbetsgivaren kommer överens om en plan för dig. Oftast sker denna samtal inom ramen för utvecklingssamtalet eller medarbetarsamtalet, och där finns det också utrymme att skriva ner vad man kommit överens om. 

Vad ska planen innehålla?

Vision föreslår att du tar upp frågor som:

  • Så här skulle både jag och mitt arbete kunna utvecklas…
  • De här utbildningarna eller praktikerna skulle jag vilja genomföra…
  • De här arbetsuppgifterna skulle jag vilja prova på eller göra mer av…
  • De här arbetsuppgifterna skulle jag vilja sluta med eller göra mindre av…

Hur ska planen användas?

Överenskommelsen/planen bör man titta på löpande under året. Den tas fram och stäms av vid utvecklingssamtalet. 

Varför är kompetensutveckling bra?

Vision anser att kompetensutvecklingen är en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och styrningen av verksamheten. Det är viktigt att kompetensutvecklingen är planlagd. Därför uppmuntrar Vision att man upprättar strategier för att utveckla de anställdas kompetens. Desto tydligare bild man har av verksamhetens mål och visioner för framtiden, desto lättare är det att lägga fokus på kompetensutvecklande insatser som leder mot målen.

Hur får jag en plan för min kompetensutveckling?

Ta upp frågan med din chef - gärna vid ditt utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal

Är du förtroendevald? 

Tips för hur du kan påverka för mer kompetensutveckling

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kurser och aktiviteter

Vad är på gång inom Vision? Sök bland våra kurser och aktiviteter.

Alla kurser och aktiviteter

Utvecklas med Vision

Vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Därför erbjuder vi dig som är medlem ett helt paket av tjänster som kan stötta dig under hela ditt jobbliv.

Din utveckling

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar