• Högst är löneläget i socialtjänsten. Där tjänar första linjens chefer mer än 60 000 kronor i snitt i sex kommuner. Österåker ligger i topp.

Lön och villkor

Här tjänar omsorgschefer mer än 60 000

11 april 2024

I sju kommuner tjänar enhetschefer inom omsorgen mer än 60 000 kronor i månaden i snitt. Här är listan över samtliga.

Chefen i fokus senaste lönegranskning visar att den sammantagna lönenivån för enhetscheferna inom kommunernas omsorgsverksamheter steg med 3,6 procent från den 30 november 2022 till samma datum 2023.

→Ta del av hela lönestatistiken för enhetschefer här

→Så mycket tjänar toppcheferna i kommuner och regioner

Högst är löneläget i socialtjänsten. Där tjänar första linjens chefer mer än 60 000 kronor i månaden i snitt i sex kommuner. Österåker ligger i topp med 67 275 kronor.

En bidragande orsak kan vara en lönetrappa för socialsekreterare och biståndsbedömare som kommunen införde 2015, enligt Daniela Balladares, styrelseledamot i Österåkers Visionsavdelning.

Gammal trappa påverkar

Alt-textDaniela Balladares Foto: Patrik Gosenius

Trappan infördes för att för att personalomsättningen var stor och yrkesgrupperna låg lägre än i andra kommuner. Den innebar att man fick flera tusen kronor extra efter några års anställning, vid sidan av de vanliga lönerevisionerna. Trappan var kvar i cirka fem år och gjorde att medarbetarlönerna stack iväg.

– Men glappet mellan socialsekreterarna och chefen som har budget- och personalansvar får inte vara för litet.  Jag tror trappan har påverkat, i kombination med en särskild lönesatsning som gjordes på kommunens chefer förra året, säger Daniela Balladares.

Mats Övergaard, även han styrelseledamot i Visionsavdelningen, påpekar att den procentuella skillnaden mellan enhetschefernas och medarbetarnas löner i individ- och familjeomsorgen är större i Österåker än i andra kommuner i Stockholms län, kanske i rekryteringssyfte.

– Vi ligger längst ut på Roslagsbanan. Varför ska man jobba här och inte i eller närmare stan? Det handlar om att göra kommunen attraktiv som arbetsplats, säger han.

Sex av sju i Sockholms län

I äldreomsorgen och LSS är lönerna för första linjens chefer generellt sett lägre än i socialtjänsten. I tre kommuner i landet hade enhetscheferna i äldreomsorgen passerat 60 000-kronorsgränsen den 30 november 2023, inom LSS bara i en kommun.

Totalt betalade sju av landets 290 kommuner mer än 60 000 kronor i snitt till sina enhetschefer inom minst ett omsorgsområde förra året. Alla utom en, Höganäs, ligger i Stockholms län.