• Anna Rydbacken tycker att chefer ska ta på sig att leda arbetet med AI.

Digitalisering

Uppmaningen till chefer: Testa på AI

17 januari 2024

Fler svenska chefer behöver testa på AI. Annars riskerar hela organisationen hamnar efter. Det menar Anna Rydbacken, vd och seniorkonsult på chefsrekryteringsbolaget Signpost.

– Enligt en undersökning vi har gjort spretar det väldigt mycket kring kunskapen och hur långt man har kommit i arbetet med AI. I princip samtliga chefer säger att de kommer att öka sin användning av AI, men just nu har bara hälften av alla testat på verktyg som till exempel Chat GPT.

Några chefer sticker dock ut i sin användning.

– De högsta cheferna har kommit längre än mellancheferna, så det gapet behöver man täppa igen, säger Anna Rybacken.

→ 27 saker AI kan göra för chefer

Allt fler söker AI-kompetens

Hon ser en trend där allt fler efterfrågar AI-kompetens i sina kravprofiler, vilket är ett tecken på att många arbetsplatser saknar AI-kunskap. Hon tipsar därför alla chefer att börja testa de olika gratisverktygen som finns.

– Har man inte gjort det redan är det dags, för annars kan man inte ha någon uppfattning om vad det är och hur det kan användas. Det är enkelt att testa, börja med att fråga till exempel Chat GPT om något du har koll på, eller be den göra något, som exempelvis att sammanfatta mötesanteckningar. Chefer måste föregå med gott exempel och skapa nyfikna organisationer.

“Vänta inte in riktlinjer”

En tendens som undersökningen Signpost gjorde också visade på är att många chefer väntar in policydokument och riktlinjer för användandet av AI, men det kan vara ett problem menar hon.

– Gör man det som chef riskerar man att hamna efter. För medarbetare är det mer förståeligt att de kanske inte vågar, men som chef halkar man efter. Testa, men var noga med vad du stoppar in i verktygen så att det inte är känsliga uppgifter.

“AI ska vara ett levande samtalsämne” 

Andra tips hon har är att chefer ska se till AI är ett levande samtalsämne och att man lär sig att prompta, alltså ge AI-verktyg korrekta skriftliga instruktioner.

– Det finns väldigt mycket man kan lära sig här genom att läsa på olika forum.

Att bjuda in föreläsare är att öka kunskapen bland medarbetarna tycker hon visserligen bra, men hon ser även risker med det.

– Medarbetare kan då känna att det kommer krav ovanifrån. Gör inte arbetet med AI till något för stort, utan väv in det i det vanliga arbetet för att se vilka möjligheter det kan ge.

→ Så förändras chefsrollen med AI