• AI kan vara cheferna behjälpliga.

Chefspanelen

27 saker som AI kan göra för chefer

8 januari 2024

Majoriteten av cheferna vill lära sig mer om AI, artificiell intelligens. Här ger de själva sina 27 bästa idéer på hur AI skulle kunna effektivisera jobbet.

Utvecklingen inom artificell intelligens går fort.

För fort, menade tusen forskare och aktörer inom artificiell intelligens i ett öppet brev förra våren, där de uppmanade till sex månaders paus i AI-utvecklingen.

Möjligheter för chefer med AI

Men med AI i rätt händer öppnar sig massor av goda möjligheter, inte minst i arbetslivet.

→ Övar på hotsituationer i virtual reality

Frågan är om AI kan ersätta ett ledarskap? Tveksamt, om man får tro de 244 cheferna som deltagit i vår enkät, Chefspanelen.

 • 90 procent är inte oroliga för att AI ska ersätta dem själva.
 • 71 procent har dock bara lite kunskap om AI än så länge.
 • 73 procent tror dock att de kommer att använda AI i jobbet inom fem år.
 • 94 procent är hyfsat sugna på att lära sig mer om AI.
 • 55 procent tror att de vore mer effektiva med AI.

 

AI ger mer tid för ledarskapet

Här nedan bjuder chefer i Chefspanelen på sina 27 bästa idéer på hur du som chef skulle kunna använda AI i jobbet för att bli mer effektiv.

→ Svaret du vill ha av Chat GPT

Flera av cheferna poängterar att förslagen skulle ge mer tid för ett närvarande ledarskap och möjligheter att utveckla verksamheten.

27 saker som AI kan göra för chefer

 1. Optimera scheman och hantera bemanning
 2. Svara på informationsfrågor
 3. Snabbt och effektivt uttrycka sig i text
 4. Strukturera upp manuella flöden som sker upprepat
 5. Hjälpa till med planering och systematiska kvalitetsarbeten
 6. Identifiera hälso- och arbetsmiljörisker
 7. Analysera budget
 8. Sköta rekryteringsprocesser
 9. Skräddarsy onboarding-program för nya medarbetare
 10. Säkerställa medicinhantering
 11. Bearbeta data för insikter i medarbetarnas prestation och välbefinnande
 12. Hantera rutinmässiga frågor
 13. Göra beställningar
 14. Effektivisera beslutsprocesser
 15. Sammanställa info till snygga presentationer, staplar och diagram
 16. Föra information mellan olika system
 17. Hantering av lönesystem
 18. Skriva underlag för beslut, ta fram fakta, underlätta i ekonomiprocessen
 19. Förenkla standarduppgifter och få fram statistik på ett enkelt och snabbt sätt
 20. Fylla i nyckeltal samt analysera dem snabbt
 21. Se mönster i återkommande problem
 22. Bidra till svar dygnet runt på fler språk än svenska
 23. Fakturahantering
 24. Utlämnande av allmän handling och effektivisera sekretessmarkering
 25. Disk och lokalvård
 26. Hantera specialkost
 27. Ta bort tråkigt repetitivt jobb

Källa: Chefen i fokus chefspanel

→ Gå med i Chefspanelen