• Bemötandeutbildningen har gett Göran Richter, HR-chef i Askersund, flera viktiga insikter.

Arbetsmiljö

Han skickar alla medarbetare på charmkurs

29 januari 2024

Missnöjda kommuninvånare och en strävan efter ett mer aktivt medarbetarskap har fått Askersund att satsa på kurs i bemötande.

Göran Richter, HR-chef i Askersund,  har initierat medarbetarprogrammet som ska förbättra hur kommunens anställda bemöter andra.

Är ni otrevliga mot andra och varandra?

– Nej, men vi har fått höra att kommuninvånare upplever att de inte har blivit bemötta på ett bra sätt. Även om det ibland kan det handla om människor som är missnöjda med beslut vi har fattat, fastän vi har följt lagen och gjort det vi ska göra, har vi diskuterats ganska länge att vi borde jobba mer med vårt medarbetarskap.

→ VR hjälper personal öva på hot

Hur blev du involverad?

– Jag och en annan chef fick uppdraget av kommundirektören som bad oss ta oss an problemet. Eftersom vi hade samarbete med ett konsultbolag som jobbar forskningsbaserat, vilket vi gillar, lyfte vi frågan där och kom fram till att vi vill utveckla kulturen på våra arbetsplatser.

Hur ser programmet ut?

– Vi har använt olika referensgrupper, där chefer, medarbetare och fack har varit delaktiga, och byggt åtta moduler, som sammanlagt tar ungefär 16 timmar att genomföra. Det finns handläggningsmaterial, powerpoints och anteckningar som chefer använder och följer tillsammans med sina med medarbetare.

→ Visa känslor och bli en bättre chef

Hur får nya medarbetare ta del då?

– Det är den stora utmaningen eftersom programmet är utformat för att man ska gå igenom den med sin närmaste grupp. Vi försöker se hur vi kan lösa det här på bästa sätt, så att ingen hamnar utanför.

 Vad är den största insikten du själv har fått?

– Att vi måste förstå att vi har olika roller och förväntningar på oss i olika sammanhang. Det finns också en modul om kommunikation som har gett mig många aha-upplevelser, idéer och verktyg.

Hur har reaktionerna varit?

– Otroligt positiva. Det finns medarbetare som tycker att modulerna har gjort mer än att exempelvis ha haft en organisationskonsult inne på enheten. Andra kommuner har också visat intresse för vårt arbete.