• Katarina Lagerqvist är en av tolv som ska se till att offentliga sektorn inte hamnar i efterkälken när AI ta över allt mer.

Arbetsmarknad

Driver på AI i offentlig sektor

23 januari 2024

Offentliga sektorn riskerar att hamna sist i AI-tåget som rör sig snabbt genom Sverige och världen. Det menar Katarina Lagerqvist, digitaliseringschef i Kristinehamn, som ingår i ett AI-råd som ska se till att det inte sker.

– AI står för dörren och vi behöver veta mer om hur vi kan nyttja det i offentlig sektor, säger Katarina Lagerqvist.

Bakom AI-rådet står Sveriges kommuner och regioner, SKR, och AI Sweden, det nationella centret för tillämpandet av AI. När initiativtagarna sökte intresserade kommuner för att bilda ett AI-råd kände Katarina Lagerqvist sig kallad.

– Jag vill öka min kunskap samtidigt som jag också delger insikter från ett småkommunsperspektiv, så att fokus inte bara ska läggas på de stora kommunerna.

→ Uppmaningen till chefer: Testa på AI

Somliga kommuner har kommit längre

Hon beskriver en verklighet där somliga kommuner kan ha heltidstjänster som jobbar med AI-frågor, medan andra inte riktigt har förstått vad tekniken ens innebär. Därför krävs det gemensamma insatser för att offentliga sektorn inte ska hamna efter, menar Katarina Lagerqvist.

Rådet som hon ingår i blir ett sätt för offentliga sektorn att samarbeta. De tolv personer som ingår är it- och digitaliseringschefer och AI-experter i kommuner och träffas en gång i månaden, ibland digitalt och ibland fysiskt i Stockholm. Arbetet går just nu ut på att samla bilden av hur AI utvecklas och kan nyttjas i kommunerna så att rådet därefter ska bidra med konkret kunskap och tips framöver.

– Känslan i rådet är att vi alla vill åstadkomma väldigt mycket. Till exempel hoppas vi kunna ta fram en guide för hur kommuner kan komma i gång med sitt arbete, samla positiva exempel och ge tips om bra utbildningar som man kan gå.

→ 27 saker AI kan göra för chefer

Etisk upplärning av AI

Offentliga sektorn behöver dessutom tänka på vilken data som används för att träna upp AI.

– Vi har ju väldigt mycket som är skyddsvärt, så inom rådet har vi en stor medvetenhet kring att det är komplicerat. Samtidigt finns det stor potential som gör att offentliga sektorn kan ta stora kliv framåt i att automatisera delar av vårt arbete, så att vi kan använda resurser till annat.

För att kunna utnyttja styrkorna med AI måste offentliga sektorn hitta nya sätt att arbete, menar Katarina Lagerqvist.

– Vi måste jobba gemensamt, över kommun- och till och med regiongränser, för annars blir det ojämlikt och några kommer hamna i efterkälken i att klara av de gemensamma samhällsutmaningarna.