• ”Jag älskar ny kunskap”. Ulla Andersson rekommenderar alla chefer som har ork och brinner för ledarskap att gå en utbildning inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

Utveckling

Äldreomsorgslyftet fortsätter: "Utbildning otroligt bra"

24 januari 2024

Regeringen förlänger det så kallade Äldreomsorgslyftet i ytterligare tre år och satsar 1,7 miljarder kronor per år mellan 2024 och 2026. Syftet är att stärka kompetensen inom äldreomsorgen, även bland chefer.

Alla kommuner kan söka pengar från Äldreomsorgslyftet för att utbilda sina medarbetare på betald arbetstid. I satsningen ingår ledarskapsutbildningar på högskolenivå för första linjens chefer inom äldreomsorgen.

Chef: "Jag lärde mig mycket"

Ulla Andersson, enhetschef inom hemtjänsten i Eskilstuna, har gått en utbildning inom ramen för Äldreomsorgslyftet tidigare.

– Den var otroligt bra. Jag fick reflektera över min roll och fick verktyg att utveckla mitt ledarskap och min grupp. Jag lärde mig mycket om tillitsbaserat ledarskap och kommunikation, säger Ulla Andersson.

→ Egenskaper en chef bör ha

Hon tycker att det är nödvändigt att även cheferna ingår i Äldreomsorgslyftet, något de inte gjorde under startåret 2020.

– Att vara chef inom äldreomsorgen är väldigt roligt men utmanande. Vi behöver kunskap för att vara bra ledare gentemot både kunder och medarbetare. Jag är tacksam och glad att arbetsgivaren också satsar på oss.

Svårt hinna med ordinarie jobb

Men, påpekar Ulla Andersson, det var tufft att gå utbildningen, med en dag per vecka avsedd för studier, samtidigt som ordinarie arbetsuppgifter skulle skötas.

– Jag var så taggad så jag fixade det, men alla orkade inte. Hälften på utbildningen hoppade av.

→ Börja testa AI

Arbetsgivaren har nu anpassat upplägget så att studierna ligger i block om cirka två veckor, då man är helt ledig från arbetet, enligt Johan Lindström, chef på vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna.

– Men det är en utmaning, för även om man har en chefskollega som hanterar driften under tiden så ligger uppgifter kvar när man är tillbaka från utbildning, säger han.

Chefer förväntas gå utbildning

Det finns en förväntan på att alla chefer i hans förvaltning ska genomgå en chefsutbildning.

– Vi tror att det stärker chefernas förmåga att leda och att driva ett långsiktigt hållbart ledarskap.

→ Vinn ledarskapskurs

Socialstyrelsens senaste statistik visar att 339 chefer påbörjade och 200 chefer avslutade en utbildning med stöd av Äldreomsorgslyftet under 2022. De utbildningar som flest chefer gick var inom området ”ledarskap, medarbetare och organisation”.