• Att lyssna och kommunicera är ett par av alla ledarskapstips som Chefspanelen bjussar på.

Chefspanelen

21 ledarskapstips: Lyssna, prova nytt, sov på saken

1 mars 2024

Lyssna, våga prova nytt och sov på saken. Det är några av Chefspanelens 21 bästa ledarskapstips.

Chefen i fokus enkät Chefspanelen har besvarats av 245 chefer. Här bjuder de på sina bästa ledarskapstips.

 1. Använd egna erfarenheter och lyssna på andra ledare.
 2. Lyssna dubbelt så mycket som du pratar.
  → Lär dig att lyssna
 3. Fråga vad du kan göra för medarbetarna, inte tvärtom.
 4. Var närvarande, lyssna och bekräfta dina medarbetare för att skapa trygghet och uppskattning.
  → Skapa trygga team
 5. Informera och var transparent.
 6. Kommunicera aktivt.
 7. Involvera medarbetare.
 8. Våga prova nya metoder och lösningar.
 9. Ha självinsikt samt var öppen för att erkänna fel.
  → Han bjuder på sina misstag
 10. Ha tillit till dina medarbetare och använd deras kompetens effektivt.
 11. Var rak, tydlig och ödmjuk. Acceptera att du inte alltid har alla svar.
 12. Fånga upp och hantera både små och stora frågor i det dagliga arbetet.
  → Lyckas med mötet
 13. Delegera arbetsuppgifter.
 14. Var autentisk och inspirera utan att imitera andra.
 15. Var rättvis.
 16. Förstå verksamheten genom att arbeta i den.
 17. Se till att alla känner sig sedda.
 18. Bekräfta medarbetarna med positiv feedback.
  → Så ger du feedback
 19. Var ödmjuk och visa att du är mänsklig, inte perfekt.
 20. Undvik detaljstyrning.
 21. Sov på saken i stället för att fatta för snabba beslut.