• Senija Boskovic i Lomma har 30 medarbetare, men snittet i kommunen är 11–20 medarbetare per chef.

Jämställdhet

Så ojämställt är det för chefer – ny rapport bekräftar

14 november 2023

Chefer i kvinnodominerade yrken har fler medarbetare än vad chefer i mansdominerande yrken har. Det slår en ny rapport fast.

I Helsingborgs stad har chefer som jobbar i kvinnodominerade verksamheter i snitt 31-40 medarbetare. Det är långt många fler än vad cheferna i de mansdominerade verksamheterna har. Där landar siffran på 0-10 medarbetare per chef i snitt 

Det visar en rapport från 16 Länsstyrelser där man bland annat undersökt hur antal medarbetare per chef skiljer sig i kommuner och regioner beroende på kvinno- eller mansdominerad verksamhet.  

Helsingborg jobbar på chefsförtätning

Jörgen Fransson, HR-direktör i Helsingborg, är medveten om skillnaderna bland cheferna och säger att man jobbar på och det sker förändringar över tid.  

Sedan 2020 arbetar vi intensivt med chefsförtätning särskilt inom vård och omsorg. Det är ett medvetet arbete med tillhörande satsningar. Vi har kommit en bit på vägen, säger han.  

Något maxtak på antal medarbetare per chef finns inte utan antalet beror på vad man har för uppdrag och arbetsuppgifter. 

→ Trots larm har få maxtak på antal medarbetare per chef

Lomma lyckas med jämställdheten

Många skånska kommuner är ojämställda sett till antal medarbetare per chef.

Men Lomma kommun sticker ut som en av de bästa i landet. Här är snittet 11-20 medarbetare per chef i både mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper. 

Att öka antalet chefer har varit en del i en medveten strategi, berättar Sofia Cederström, HR-chef i Lomma kommun.

Hon hoppas att det ska leda till att chefernas arbetsmiljö förbättras och att de på så sätt stannar kvar länge på sina positioner och inte byter jobb.  

– Vi har en hög omsättning på chefer, speciellt inom vård och omsorg. Att anställa fler chefer är en av flera insatser för att stärka ledarskapet, säger hon.  

Lomma rekryterar fler chefer

Ännu är man inte i mål med chefsförtätningen. Senija Boskovic, enhetschef inom hemtjänsten, har fortfarande 30 medarbetare.  

– Jag upplever att vi enhetschefer inom vård och omsorg har ett komplext uppdrag och därför är det bra att vi inte har mer än 30 medarbetare som jag har i dag, säger hon.  

Nyligen har ytterligare en chef rekryterats så framöver får Senija Boskovic fem färre medarbetare. Det är hon glad för.

Färre medarbetare ger större möjlighet att bekräfta alla, även om det inte alltid är antalet som påverkar hennes chefsuppdrag utan även vad hon får för resurser och medarbetarnas kompetens, engagemang och ansvarsnivå.  

– Det underlättar mycket att vi blir ytterligare en chef. Mitt jobb kommer att bli mer hanterbart och hållbart över tid. 

→ Utredaren: "Alarmerande dåligt att så få har satt ett maxtak”

Fakta om rapporten

  • De mest kvinnodominerade yrkesgrupperna är exempelvis vård och omsorg, rehabilitering och kurativt arbete.  
  • Teknik och kultur, turism och friluftsliv är exempel på de mest mansdominerade yrkesgrupperna. 
  • Resultatet "Hur jämställda är arbetsvillkoren i kommuner och regioner?" bygger på svar från 224 kommuner och 16 regioner. 
  • I rapporten är det endast chefer på c-nivå som räknats, det vill säga första linjens chefer.