• Bosse signerar utan att veta vad det är han skriver på - på Lenas uppmaning.

Arbetsmiljö

Chefer gjorde allvarligt fel – hur gå vidare?

12 december 2023

Lena har gjort något hon inte borde. Om chefskollegan Bosse skvallrar kan Lena få sparken. Men Bosse kanske också ryker i samma veva.

En av Bosses administrativa arbetsupp­gifter består i att granska återkommande dokument som hans chefskollega Lena har undertecknat, precis som hon granskar hans.

Granskningsproceduren är ganska komplicerad, i alla fall för någon som ­aldrig tidigare gjort det. Det har inte Bosse. Detta trots att han har jobbat här i snart ett halvår.

Lena är inte bara hans kollega, utan också arbetsledare för hela chefsgruppen, och hon har ­ansvaret att lära upp Bosse, men det har liksom aldrig blivit av. Hon har helt enkelt inte haft tid.

→ Så minskar du din stress

Varje granskning är dock förenad med en deadline. I brist på tid att lära Bosse hur han ska göra löser Lena det hela med att granska sina egna dokument – och låta Bosse sedan bara signera.

Bosse har såklart ifrågasatt det, men han vet att Lena är extremt stressad och dessutom är hon trots allt arbetsledare. Så hon får bestämma, tänker Bosse och släpper det sedan.

Men en dag ringer någon från revisionen till Bosse för att påtala ett fel i ett dokument som han ska ha granskat och signerat. Han får tunghäfta, vet inte vad han ska svara, eftersom det inte är han som faktiskt har granskat det.

Bosse låter Lena prata med revisionen. Han hör Lena säga till revisionen att Bosse måste ha missuppfattat något.

Bosse kokar inombords. Hur kan Lena skylla på honom?

På ett sätt förstår han henne dock. För om hon säger som det är, att det är hon som har granskat sitt eget ärende, medger hon tjänstefel. Det kan sluta med att hon blir avskedad.

Samtidigt är det nu Bosse som får bära hundhuvudet för hennes misstag.

→ Led dig själv

Bosse vill vara ärlig och funderar på att ringa revisionen och berätta hur det ligger till. Men han är osäker på om han vill vara den som är upphov till att Lena kanske får sparken.

Dessutom kanske han själv ryker i samma veva eftersom han har gått med på att signera utan att själv ha gjort granskningarna.

Vad ska Bosse göra?

Tre svarar

Christian Morales, enhetschef VO Nyanlända, SHIS Bostäder, StockholmChristian Morales.png

– Lenas ledarskap är taffligt på flera plan: Hon har inte visat Bosse hur han ska göra, granskningen går inte rätt till och hon skyller felaktigheter på Bosse. Han måste agera mot Lenas beteende.

– Han borde prata med deras gemensamma chef och förklara läget. Jag tror inte att han behöver vara rädd för att ryka då, men risken finns om Lena kan fortsätta att skylla på honom. Beroende på vad chefen väljer att göra bör Bosse fundera på om det här är rätt arbetsplats för honom. Han ska känna att han vinner på att vara ärlig.

Men Bosse brottas ju med dåligt samvete om Lena får sparken.

– Han borde tänka mer på sig själv. Lena har ett eget ansvar att berätta för sin chef att hon har tidsbrist. Det ska inte spilla ner på honom. Det kan låta hårt, men dåligt ledarskap måste synliggöras eftersom det får negativa konsekvenser.

 

Slavka Spasojevic, enhetschef Kvinnokliniken, Region ÖstergötlandAlt-textSlavka Spasojevic

– Det är komplext och jag har två olika idéer. Min spontana tanke var att man ju är sig själv närmst, och att Bosse därför inte ska ringa till revisionen eller ledningen med risk att få sparken. I stället bör han prata med Lena, och be att hon lär upp honom omedelbart. Om hon inte hinner det ska han avsäga sig att skriva på dokumenten. Det är ett ultimatum.

– Jag tycker också att han ska säga till Lena att det inte kändes okej att hon ljög om honom när hon pratade med revisionen.

Vad är din andra idé?

– Att Bosse och Lena tillsammans går till ledningen och berättar sanningen. De får säga som det är, att det de gjort är inget de velat, utan att det har berott på tidsbrist. Då kanske det finns chans till förståelse hos arbetsgivaren i stället för att de blir uppsagda. Ärlighet varar alltid längst.

 

Patrik Reman, hr-chef, Nykvarns kommunBryderiet Patrik Reman.png

– Liknande saker händer ganska ofta, helt klart.

– Bosse har insett att han har gjort fel och bör därför kontakta arbetsgivaren och berätta. Det kan förstås innebära att han blir av med jobbet, men han ska följa sin etiska och moraliska kompass.

Skulle du ha gett honom sparken?

– Nej, jag skulle inte gå den vägen, utan hade i stället gett Bosse en varning, dels för att han är i beroendeställning gentemot Lena, dels för att han faktiskt berättar. Det är viktigt att arbetsgivare skapar psykologisk trygghet så att medarbetare vågar berätta när de gjort fel. Annars kanske brister aldrig upptäcks.

– Lena kan nog få sparken däremot. Hon har utnyttjat sin ställning och gjort ett allvarligt fel. Det är hennes ansvar att flagga för sin chef att hon har tidsbrist. Så Bosse ska inte ha dåligt samvete för hennes skull.