Stress

Hur minskar jag min stress som chef?

15 maj 2023

"Min roll har förändrats under åren och ansvarsgraden har ökat. Jag är konstant stressad och hinner sällan med mina arbetsuppgifter. Jag känner mig som dålig chef. Vad ska jag göra?" undrar en läsare. Experterna på Vision Direkt svarar.

Svar från Chef Direkt:

Du behöver prata med din chef. Din chef har ytterst ansvar för din arbetsmiljö och arbetsbelastning. Din chef har också indirekt ansvar för ditt ledarskap och ansvarar för att ge dig rätt förutsättningar att vara en bra chef.

Innan du gör det råder jag dig att fundera vad din situation grundar sig i och vad du skulle behöva för att få en bättre arbetsmiljö. Du kanske behöver gå en utbildning för att få en specialkompetens? Eller få fler tillfällen till vila och återhämtning? Du kanske behöver hjälp med att prioritera dina arbetsdagar och arbetsuppgifter? Eller behöver du avlastning?

Ifall du behöver bolla kring detta är du välkommen att höra av dig till oss på Chef Direkt så ger vi dig verktyg i hur du kan prata med din chef.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

→ Fler frågor och svar om ledarskap hittar du här