• När ramarna, målet och förväntningarna på medarbetarna är glasklara blir det enkelt att utföra sitt uppdrag .

Ledarskap

Så får du självledarskap att fungera

22 augusti 2023

Självledarskap är en trend som kommer starkt. Men handen på hjärtat: Kan du förklara vad det är? Och vet du hur man gör för att leda sig själv som chef? Och samtidigt stötta sina medarbetare att bli självledande? Här får du tips av experten Nicolas Jacquemot, doktor i management!

Vad är självledarskap?

Självledarskap är när medarbetarna: 

 1. Vet vad de ska göra.
 2. Hur de ska göra det.
 3. Vilka verktyg de behöver för att göra det.
 4. Varför de ska göra det.
 5. Vart de ska vända sig om problem uppstår. 

Allt detta tack vare att det finns en tydlig struktur för arbetet.  När ramarna, målet och förväntningarna på medarbetarna är glasklara blir det enkelt att utföra sitt uppdrag och fokusera på verksamhetens bästa inom dessa ramar. Då kan man vara självledande och behöver inte ständigt vända sig till chefen för att få reda på vad man ska göra.

Sänkte sjuktal med självledarskap

Motsatsen till självledarskap är en organisation där allt styrs via chefen som har detaljkoll på allt. Medarbetarna blir nickedockor och uppmuntras varken att ta egna initiativ eller beslut och förväntas stämma av allt de gör under en arbetsdag med sin överordnade.

Alt-textNicolas Jacquemot är expert på självledarskap. Foto: Anna-Lena Ahlström

Varför ska man leda sig själv?

Man ska tillämpa självledarskap därför att  i organisationer som gör det växer produktiviteten och arbetsglädjen. Medarbetare som får förtroende av chefen känner sig mer kompetenta och trivs bättre. De upplever också att relationen till chefen blir bättre.

I stället för att lägga en massa tid på att fundera över ”Hur ska jag göra för att chefen ska bli nöjd?" hamnar fokus istället på verksamheten och kretsar kring: ”Hur ska jag göra för att verksamheten ska bli så bra som möjligt?”

Hur kan man leda sig själv?

Man kan leda sig själv genom att lära känna sig själv; sina önskningar, behov och mål. Ett sätt att göra det är att träna på nedanstående sju färdigheter.

 1. Självkännedom. Att få koll sina styrkor/svagheter. Vad man tycker är roligt/tråkigt att göra på jobbet. Vilka sammanhang man trivs bäst i (till exempel att jobba i team eller enskilt). Vilka värderingar man har (vad brinner jag för). Hur reagerar jag i olika situationer (vad gör mig glad/irriterad på jobbet).
 2. Självkontroll. Att i stunden fokusera på sina arbetsuppgifter och till exempel låta bli att slösurfa.
 3. Mål. Det är viktigt att ledningen är tydlig med målet för en uppgift, ett projekt eller hela tjänsten i sig. Mål, som man själv tror på, skapar motivation och motverkar stress eftersom de hjälper en att staka ut vart man är på väg.
 4. Egen tid. Är att hålla ögonen på målet för arbetet på lång sikt. Och att avsätta tid för egna arbetsuppgifter, att inte vara ständigt tillgänglig.
 5. Balans. Är att sätta gränser runt sin arbetsbelastning och hitta en balans mellan jobb/fritid. För den som har många påfrestande kontakter i jobbet kan det också vara nödvändigt att skapa utrymme för debriefing.
 6. Uthållighet. Att ha kämpaglöd, att ständigt försöka igen när man misslyckas med något, är viktigare än att ha talang, visar studier. Att träna upp sitt ”jävlar anamma” är fullt möjligt.
 7. Självbelöning. Handlar om att stanna upp och uppmärksamma att man gjort något bra under en lite längre stund. ”Ett bra jobbat!” räcker inte. Att tillsammans med kolleger diskutera kring varför något blev bra är ett bra sätt att belöna sig själv. Vad gjorde vi som blev så lyckosamt?

Gör inte så här om du vill uppmuntra till självledarskap

1.Peta i detaljer.

2. Utgå ifrån att alla är likadana och led alla på samma sätt.

3. Låta bli att förklara syftet med en arbetsuppgift eller ett projekt.

4. Skippa introduktionen för nya medarbetare.

5. Låt medarbetarna själva hitta på sina arbetsuppgifter.

6. Presentera inga mål för verksamheten, ramar för hur den ska skötas eller förväntningar på dina medarbetare.

Källa: Nicolas Jacquemot, doktor i management, författare till boken ”Självledarskap”, föreläsare och konsult inom ledarskap.

Hur ska jag som chef göra för att uppmuntra till självledarskap?

Som chef kan du uppmundtra till självledarskap genom att börja med att förklara din syn på ledarskap för dina medarbetare. ”Jag tror på det här därför att …” Förklara målet med din verksamhet. Skapa en tydlig struktur för den. Berätta om de olika färdigheterna. Låt medarbetarna träna på dem. Var också noga med att jobba med dig själv. Det är lättare att leda andra till självledarskap om du blir bra på att leda dig själv.

Källa: Nicolas Jacquemot, doktor i management, författare till boken ”Självledarskap”, föreläsare och konsult inom ledarskap.

Så övar du på självledarskap

Öka din självkännedom:

Skriv ner de tre värderingar som är viktigast för dig inom respektive område: familj, jobb, vänner, kärlek. Några exempel på värderingar är: ansvar, ambition, balans, driv, entusiasm, frihet, förståelse, gemenskap, generositet, glädje, hängivenhet, jämlikhet, tacksamhet, tolerans, ömsesidighet, öppenhet.

Fundera därefter kring följande:

 • Brukar du omsätta dessa värderingar i vardagen?
 • Om inte, hur skulle tillvaron vara om du gjorde det? Hur skulle det se ut på områden som familj, jobb, vänner och kärlek?

Belöna dig själv genom att:

Skriv i slutet av varje dag ner tre saker som du känner dig stolt över. Det behöver inte vara något märkvärdigt – stort som smått räknas. 

Källa: Nicolas Jacquemot, doktor i management, författare till boken ”Självledarskap”, föreläsare och konsult inom ledarskap.