• "Inom det militära känner vi mycket och vi visar det", säger överbefälhavare Micael Bydén.

Kändischefen

ÖB Micael Bydén siktar på bra relationer

13 oktober 2023

Som överbefälhavare på Försvarsmakten kan man tro att Micael Bydén pekar med hela handen. Men det är precis tvärtom, menar ÖB själv.

Vilket var ditt första ledarskapsjobb?

– Vi får börja leda redan under värnplikten. Den första uppgiften var nog att under en vecka som dagelev ställa upp kamraterna i plutonen och se till att alla var på plats. Men det första skarpa ledarskapsjobbet var som rotechef inom flygvapnet – då var jag chef även för medföljande flygplan.

→ Helena Bergström fintade bort machomännen

Vad är utmärkande för ett militärt ledarskap?

– De flesta ser nog framför sig en högljudd militär som pekar med hela handen. Men inom det militära har vi nära till att visa känslor. Det beror på vårt uppdrag: krig är en av de svåraste moraliska situationer du kan sätta en människa i, och vi är utbildade för det. Den som har ett mandat att ta andra människors liv måste förstå hur det är att fatta det svåraste av beslut.

→ Kommunala chefer rustar för höjd hotnivå

Du leder en försvarsmakt i förändring, och dessutom under en ny hotbild. Hur påverkar det ditt ledarskap?

– Inte alls. Jag har aldrig sagt att jag är världens bästa ledare men jag står fast och trygg i det ledarskap som har vuxit fram under många år inom Försvarsmakten. Mitt ledarskap är enkelt, jag kommer aldrig att kunna skriva en ledarskapsbok – den skulle bli kort. Det handlar främst om relationer, om att förstå våra enkla behov: att bli uppmärksammad, lyssnad på, sedd. Och det direkta ledarskapet, med närvaro i stunden, är lika viktigt på min nivå som längre ned i organisationen.

Vilka är de största utmaningarna i din roll?

– En stor utmaning är kommunikationen. Jag måste kommunicera på olika sätt till olika mottagare och det går inte att varje gång berätta vem jag kommunicerar till. Är det medarbetare, regeringen, medborgare eller motståndare? När jag kommunicerar offentligt så ska huvudmottagaren förstå, men i andra riktningar kan det jag säger kanske verka lite konstigt.

→ En bra chef måste kunna kommunicera

Micael Bydén

  • Ålder: 59 år.
  • Bor: I Stockholm.
  • Bakgrund: Värnplikt 1982, Officershögskolan 1983–85. Stridspilot från 1989. Det sista har präglat mig mycket, liksom att få driva ett förändringsarbete som flottiljchef. En annan lärorik period var som stabschef vid en internationell insats i Afghanistan.
  • Aktuellt just nu: Leder Försvarsmaktens omställning till ett nationellt försvar samt det om­fattande svenska militära stödet till Ukraina.