• Göteborg såg det förhöjda säkerhetsläget komma veckor innan beskedet kom.

Arbetsmiljö

Myndigheter rustar efter höjd terrorhotnivå

28 augusti 2023

Ett nytt säkerhetsläge råder i Sverige och alla myndigheter måste se över sina rutiner. Göteborgs stad var tidiga ute med information till sina chefer.

Terrorhotnivån i Sverige höjdes i mitten av augusti och myndigheter runt om i Sverige uppmanades att höja sin beredskap. Redan i juli skickade Göteborgs stads säkerhetsavdelning ett brev till alla förvaltningar om att skärpa omvärldsbevakningen.

– Vi såg detta komma eftersom vi har en bra dialog med polisen i Göteborg och med Säpo, som flaggade för oss att det är ett allvarligt läge, säger säkerhetschefen Filip Lundgren, som var den som skickade brevet med uppmaningen att stärka säkerhetsarbetet till alla chefer på förvaltningarna.

→ Motverkar desinformation om socialtjänsten

Olika rutiner efter höjd terrorhotnivå  

Göteborgs stad har runt 60 000 medarbetare och 60 förvaltningar och bolag.

– Vi har en bred och brokig samling verksamheter som alla har sina olika förutsättningar för säkerhetsarbetet. Det är allt från äldrevård till hamn, Liseberg och parkeringsbolag, som behöver tänka utifrån sitt perspektiv på vad de ska göra, säger Filip Lundgren.

Brevet som Filip Lundgren skickade ut är allmänt hållen och ger inga konkreta förslag på hur cheferna ska agera.

– Vi ville få upp cheferna på tå. Det är ett sämre läge än tidigare och då behöver man fundera vad det innebär genom att omvärldsbevaka och se hur det påverkar oss.  Brevet bidrar förhoppningsvis till att Göteborg stads alla 60 000 anställda blir mer vaksamma och kan bidra till samhällets bästa samt polisens arbete på olika vis.

→ Experter: Så leder du i kris

Långvarig höjd terrorhotnivå kräver hållbarhet

Helena Backman, avdelningschef HR på stadsfastighetsförvaltningen, var en av alla de runt 2 600 chefer som tog emot brevet.Alt-textHelena Backman.

– Jag var på semester när det kom, så min första reaktion var som alla andra. Jag undrade vad som egentligen händer i Sverige. Men när jag läste blev jag glad över att vi tar tag i säkerhetsarbetet. Jag vill helst inte kommentera hur vi jobbar numera, men vi ser över alla våra rutiner och uppmanar medarbetarna att ha ett säkerhetsperspektiv i allt vi gör.  

Filip Lundgren uppmanar alla att se till att de rutiner som nu skapas kommer funka under lång tid.

– Det här säkerhetsläget är långvarigt och därför är det viktigt att inte bara rusa i väg snabbt och skapa vanor som inte håller. Man måste orka hålla ut och se till att rutinerna är hållbara länge.

→ Chefer måste bli mer delaktiga i i IT-säkerhet