• Homan Amani är utredare på Socialstyrelsen, som inte rekommenderar ett nationellt maxtak på antal medarbetare per chef i äldreomsorgen.

Arbetsmiljö

Socialstyrelsen rekommenderar inte maxtak – Vision kritiskt

31 mars 2023

Socialstyrelsen rekommenderar inte ett nationellt maxtak för antal medarbetare per chef i äldreomsorgen. Vision är kritiskt.

Att nationellt sätta ett maxtak för antal anställda per kan riskera en skev prioritering vid arbetsmiljöproblem, menar Homan Amani, utredare på Socialstyrelsen som skrivit en rapport på uppdrag av regeringen.

Läs mer: Trots larm - få har maxtak

– Att minska antalet medarbetare per chef behöver inte vara den mest angelägna arbetsmiljöåtgärden utifrån det lokala behovet, säger Homan Amani och ger exempel på åtgärder som skulle kunna vara viktigare: minska arbetsmängden, ändra prioriteringsordningar eller öka stödet för en chef.

Vision: "Maxtak behövs"

Vision är kritiskt till slutsatsen i Socialstyrelsens rapport.Alt-textJonas Karlsson

– Antalet medarbetare per chef är en fråga om äldreomsorgens kvalitet. Att rekommendera ett maxtak skulle bidra till att verksamhetsnära chefer ges de förutsättningar som behövs för ett aktivt och närvarande ledarskap, säger Jonas Karlsson, ledarskapsstrateg på Vision, och hänvisar till ledande forskning.

Läs mer: Statliga utredaren kräver maxtak

Homan Amani, hur ska en chef någonsin kunna vara närvarande för 50 medarbetare, oavsett andra organisatoriska förutsättningar?

– Vi har inte skrivit att det är rimligt med 50 medarbetare och samtidigt vara en närvarande chef. Men frågan måste kopplas lokalt där rollen för dessa chefer kan variera, alltså hur operativ eller strategisk rollen är. Det finns exempel på första linjens chefer som avlastas genom biträdande chefer, teamledare eller ett ökat antal administrativ personal.

För Vision är dock ett maxtak på antal medarbetare per chef en käpphäst.

– Det finns alltid en gräns för hur många medarbetare som ryms inom ett närvarande ledarskap och tillgänglig arbetstid, säger Jonas Karlsson.