• Annika Telléus

Utveckling

En bra chef är en god lyssnare

12 augusti 2020

Annika Telléus är författare till nya boken Konsten att lyssna. Behärskar du lyssnandets konst så har du goda förutsättningar att vara en bra chef, menar hon.

Är vi generellt dåliga på att lyssna?
– Ja, jag skulle säga det. Det är mycket som händer och tar vår uppmärksamhet, men det funkar inte så bra att göra annat samtidigt som vi lyssnar. Dessutom fokuserar vi oftast på att sända och nå ut och vi pratar mycket om presentationsteknik men inte så mycket om den andra sidan i kommunikationen.

Hur blir man en bra lyssnare?
– Avsätt tid. Om någon vill prata med dig, men du jobbar mot en deadline, säg det och bestäm en ny tid då du kan ge din fulla uppmärksamhet till personen. Samtidigt behöver du vara lyhörd för om det är akut så att du i stället måste skjuta på din deadline. Var öppen för det som sägs utan att döma. Avbryt inte, våga vara tyst – det händer ofta något då. Lyssna välvilligt, äkta och med närvaro.

Hur viktigt är det att lyssna?
– Det är en fantastiskt bra egenskap. När människor jag har mött beskriver en bra chef så är det: Hen lyssnar på mig. Så jag hoppas att chefer kan ha nytta av boken.