Attraktiva jobb löser bemanningen

15 maj 2023

Semesterbemanningen riktar ljuset mot den större frågan; hur blir välfärdsjobben mer attraktiva? Svaret är att löner och villkor måste bli betydligt bättre för både chefer och medarbetare, skriver Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Just nu lägger chefer i vården och omsorgen ett tufft bemanningspussel inför sommarens semestrar.

I Norrbotten har Boden hittat en ovanlig lösning för att klara sommarbemanningen – man hyr in vårdpersonal från Spanien.

Mer vanligt är att arbetsgivare erbjuder en bonus till medarbetare som skjuter upp sin semester.

Semesterbemanningen riktar ljuset mot den större frågan; hur blir välfärdsjobben mer attraktiva? De kommande åtta åren behöver över 100 000 personer anställas, enligt Sveriges kommuner och regioners beräkningar.

Svaret är att löner och villkor måste bli betydligt bättre för både chefer och medarbetare.

Inom vård och omsorg finns de största personalgrupperna på arbetsmarknaden. Enligt en kartläggning av Socialstyrelsen har första linjens chefer ansvar för i snitt 45 medarbetare.

Det innebär små möjlighet för chefer att stötta sina medarbetare och jobba förebyggande för en god arbetsmiljö – och det gör inte jobben mer attraktiva.

Nyligen meddelade Socialstyrelsen att man inte kommer att rekommendera en övre gräns för antalet medarbetare per chef inom äldreomsorgen. Det är olyckligt. För även om det inte går att fastställa en generell siffra för vad som är rätt antal medarbetare per chef så finns det i varje enskilt fall en gräns för hur många medarbetare som är rimligt för en chef under en normal arbetstid.

Dessutom finns en bred konsensus inom forskningen att ett närvarande ledarskap är en av de förutsättningar som behövs för att medarbetarna ska kunna göra sitt jobb, trivas och må bra.

För att klara bemanningen krävs långsiktiga åtgärder liksom en politisk vilja att värdera jobben högre. Först då kommer fler att vilja jobba i välfärden – och personalen kan ta välförtjänt ledighet förvissade om att patienter och brukare är i goda händer.

→ Få har maxtak på antal medarbetare per chef