• I år får cheferna svårare än vanligt att hitta de pengar som skulle behövas för att lönesätta medarbetarna som de skulle vilja. Sveriges kommuner och regioner, SKR, bedömer att en majoritet av regionerna och flera kommuner kommer att gå med underskott.

Lön och villkor

Räkna med tuffare lönesamtal

25 januari 2023

Medarbetare förväntar sig löneökningar som kompenserar för inflationen men kommuner och regioner saknar pengar. Det kan bli svårare än vanligt att vara lönesättande chef.

Senast den 31 mars ska det stå klart vilken den procentuella löneökningen blir i industrisektorn.  Facken inom industrin kräver löneökningar på 4,4 procent. Arbetsgivarna har kontrat med 2 procent. Någonstans däremellan lär det så kallade märket, som sätter nivån för löneökningarna på hela arbetsmarknaden, hamna.

Här är enhetschefernas medellöner i kommuner och regioner

Läs mer: Tänk på detta när du sätter lön

Läs även: Bakgrund i låglöneyrke straffar sig

Märket är till för att förhindra att priser och löner drivet upp varandra. Vision och många andra fack är övertygade om att en sådan inflationsspiral vore dålig för medlemmarna och förhindrar reallöneökningar längre fram.

Kan krävas pedagogik

– Samtidigt hoppas vi ju på ett större utrymme än vanligt. Men många medarbetare förväntar sig full kompensation för den extremt höga inflationen och de kommer att bli besvikna när cheferna inte har mandat att ge så stora löneökningar, säger Oskar Pettersson, biträdande förhandlingschef på Vision.

Oskar_small.jpg

Cheferna drabbas dubbelt. Även de lär få finna sig i sänkta reallöner samtidigt som det kan bli tufft att vara lönesättare.

– Om en medarbetare som får fyra procent tycker att hen borde ha fått tolv behöver man nog vara lite pedagogisk och förklara att det handlar om vad arbetsgivaren totalt sett mäktar med och att man försökt visa att man värderar prestationen högt med det utrymme som finns, säger Oskar Pettersson.

Läge prioritera lågavlönade

För en del av Visions kvinnodominerade yrkesgrupper kan det bli särskilt tufft framöver, eftersom deras löner var låga redan före krisen. Enligt Vision är det läge för kommuner och regioner att prioritera dem med de pengar som trots allt kommer att finnas.

– Man ska inte ha privatekonomiskt fokus i lönerevisionen men i de här tiderna är det kanske särskilt viktigt att observera hur man värderar de grupper som ligger lågt och titta extra på deras arbetsinsatser, säger Oskar Pettersson.