Lön och villkor

Hur tacklar jag ­orealistiska lönetankar?

20 februari 2023

"Vi är mitt i en pågående lönerevision. Många medarbetare har orealistiska förväntningar och tror att löneutvecklingen blir lika hög som inflationen. Hur kan jag hantera situationen?" undrar en läsare. Experterna på Vision Direkt svarar.

Svar från Chef Direkt:

Jag råder dig att prata ihop dig med dina chefskolleger och att ni tillsammans ställer krav på arbetsgivaren att ge er tydliga riktlinjer kring lönerevisionen.

Det är viktigt att ledningen tar sitt ansvar och att ni får rätta verktyg för att hantera den ansträngda situationen.

Läs mer: Räkna med tuffare lönesamtal

Sedan behöver du så fort som möjligt informera dina medarbetare om hur läget ser ut, så att de förstår situationen och har rimliga förväntningar på löneökningen.

Du behöver vara extra tydlig i din motivering till varje medarbetare, så att de förstår sin nya lön och ser en tydlig koppling mellan lön, prestation och arbetsresultat. Kom ihåg att det även handlar om din arbetsmiljö och be din chef eller HR om stöttning.

Läs mer: 5 tips - tänk på det här vid lönesättning

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter finns här.

Läs mer: Fler frågor och svar om ledarskap hittar du här