• Madeleine Klasson har tagit klivet från undersköterska till enhetschef. Hon har läst ledarskap på högskolan och ska fortsätta med det parallellt.

Karriär

Brist på chefer – då fick medarbetare chans att göra karriär

17 februari 2023

Med två enhetschefer på 130 med­arbetare var det omöjligt att utöva ett nära ledarskap. I brist på chefer fick tio undersköterskor chans till karriärkliv.

Ett nära ledarskap i hemtjänsten är en förutsättning för att kunna ge bra vård och omsorg till brukarna.

Men i Gislaved fanns tills för drygt ett år sedan bara två enhetschefer som tillsammans hade 130 medarbetare utspridda på fem orter.

Läs mer: Få har maxtak för antal medarbetare per chef

– Det säger sig självt, det går inte att vara en närvarande chef då, säger Alma Maslan, tidigare en av enhetscheferna.

Nära ledarskap ett av målenAlt-textAlma Maslan

En förändring var nödvändig. Alma Maslan fick uppdraget som projektchef.

Målen var: nära ledarskap, en god vård och omsorg samt karriärmöjligheter för undersköterskor.

– Vi utgick från beprövad erfarenhet, tog hjälp av Suntarbetsliv och samverkade med facken, sammanfattar Alma Maslan det drygt halvårslånga förarbetet.

Resultatet blev att tio undersköterskor fick chans att bli enhetschefer för vardera 10 till 15 medarbetare.

De flesta av dem hade även varit verksamhetsledare, ett slags chefsstöd, i den tidigare strukturen.

De nya chefstjänsterna är på heltid, men det ingår att också arbeta kliniskt ute i verksamheterna en del av arbetstiden.

Madeleine Klasson är en av dem som valde att hoppa på en chefstjänst.

Ett kliv i karriären

– Det har varit min dröm sedan flera år att bli chef, något jag har strävat efter. Jag var bara inte beredd på att det skulle hända så tidigt, men fick nu världens chans, säger 34-åriga Madeleine Klasson.

Hur är det att sätta lön på dina tidigare kolleger?

Läs mer: 5 tips vid lönesättning

– Eftersom jag är ute och jobbar med dem i verksamheten ser jag dem och känner till deras styrkor och svagheter, och det gör det lättare att sätta lön. Det är jättebra att få balansera mina chefsuppgifter med undersköterskeuppgifter.

Projektet pågår till november 2024. Om allt faller väl ut permanentas det.

– Redan nu har vi sett att tiden hos brukarna har ökat. Och andelen medarbetare som tycker att de har en närvarande chef har stigit från 57 till 80 procent, vilket är bättre än både socialförvaltningen som helhet och kommunen totalt. Även ekonomiskt ser vi ett bättre resultat, säger Alma Maslan.