• Emanuel Wittberg, doktor vid Institutet för analytisk sociologi vid Linköpings universitet, har skrivit en avhandling om korruption i kommuner och statliga myndigheter.

Forskning

Forskning visar: Risk att kommunala chefer gör sig skyldiga till svågerpolitik

7 juli 2023

Chansen att få jobb på en kommun ökar om en släkting är chef på kommunen. Det visar forskare som har undersökt graden av korruption i offentlig sektor.

Trots att Sverige anses vara ett av världens minst korrupta länder så har det de senaste åren förekommit allt fler korruptionsproblem. Som skandaler kring upphandlingar, rekryteringar och olika typer av maktmissbruk, berättar Emanuel Wittberg, doktor vid Institutet för analytisk sociologi vid Linköpings universitet. 

I sin avhandling har han undersökt graden av korruption inom kommuner och statliga myndigheter. 

Ökad chans till jobb

Resultatet visar att i en kommun så ökar chansen att få ett jobb med 2-4 procentenheter om du har en nära anhörig där. Exempelvis om du har en examen i sociologi och din förälder är chef på kommunen, då har du alltså bättre utsikter att få jobbet jämfört med någon med samma utbildning som saknar kontakter.  

– Det här kan tyda på nepotism, som innebär att tjänstemännen tar beslut som olovligen gynnar vänner eller släktingar, säger Emanuel Wittberg.  

→ Kompetensbaserade intervjuer - så gör du

Vad tycker du om resultatet? 

– Resultatet är intressant eftersom det stödjer de farhågor om svågerpolitik som ofta framkommit i enkätundersökningar men som sällan bekräftats med objektiva data. Det är samtidigt lite nedslående. I en ideal värld skulle utbildning och tidigare erfarenheter vara det som avgör om man får ett jobb, inte vilken position ens föräldrar har. 

Vad kan man göra åt detta? 

– Det är inte alltid enkelt att veta var gränsdragningarna går och därför är det viktigt att hålla diskussionen om etiska frågor på arbetsplatsen levande. Arbetsgivaren bör informera om vad korruption är och ta fram policys, som exempelvis tydliggör att chefer inte ska delta i rekryteringsprocessen om deras anhöriga eller nära bekanta söker jobb. 

→ 10 egenskaper hos chefer som rankas högst