• Det viktiga är inte att arbetsplatsen ska hitta någon som är trevlig att äta lunch med utan att man får en person som klarar det som är centralt i arbetsrollen.

Rekrytering

Så håller du en kompetensbaserad jobbintervju

12 juni 2023

Rekrytering är knepigt. Blir det fel får arbetsplatsen leva med konsekvenserna länge. Lägg alla magkänslor åt sidan och fokusera på vad verksamheten behöver så ökar chansen att det blir rätt. Här är sakerna du måste tänka på när du gör en kompetensbaserad anställningsintervju.

Har ni samma fritidsintressen? Barn i samma ålder? Uppstår omedelbar sympati? Då tänker du kanske att kandidaten passar som hand i handske för den utannonserade tjänsten som undersköterska, socialsekreterare, drifttekniker…

– Lika söker lika. Men det kan bli väldigt fel om man går på intuition när man anställer. Det är svårt att bedöma andra människors personlighet, särskilt under ett kort samtal som en intervju. Man bör vara ödmjuk för att ens känsla inte är sanning.

Det säger Malin Lindelöw, filosofie doktor i psykologi och expert på kompetensbaserad rekrytering.

Vad är en kompetensbaserad intervju?

I en kompetensbaserad anställningsintervju handlar det om att hålla fokus på det som verkligen är viktigt för verksamheten. Börja därför man att göra en kravspecifikation som noga beskriver den kompetens du vill åt – faktiska meriter såväl som personliga egenskaper.

Fem viktiga punkter när du rekryterar kompetensbaserat

 1. Ta fram en väl underbyggd kravprofil som beskriver vilka kunskaper, färdigheter och egenskaper som är viktiga för tjänsten. Förbered intervjufrågor som
  a. är kopplade till kravprofilen
  b. du vet syftet med
  c. är samma för alla intervjupersoner (följdfrågorna kan variera beroende på personernas svar).

 2. Gör en noggrann cv-genomgång så att du kan ställa frågor utifrån cv:t om innehållet i tidigare tjänster och varför personen börjat respektive slutat där.

 3. Ställ beteendeinriktade frågor där den sökande får beskriva hur hen tänkt och gjort i relevanta arbetsrelaterade situationer, till exempel hur hen har löst ett problem, hanterat en konflikt eller tagit initiativ som bidragit till utveckling.

 4. Fråga inte om familjesituation och annat privat. Var i stället tydlig med vad tjänsten kräver och ställ raka frågor som ”hur funkar det för dig att jobba i skift?”

 5. Tänk kompetensbaserat även när du kollar referenser: Nöj dig inte med beskedet ”han är trevlig” utan be referensen om konkreta exempel utifrån det som framkommit under intervjun.

  Källor: Malin Lindelöw, Lindelöw & partners. Agnes Rolka, Vision.

Utifrån detta tar du fram dina frågor. Syftet är att få fram relevant och jämförbar information om dem du kallar på intervju och skapa dig en bild av hur väl var och en och funkar i skarpt läge.

– En önskvärd spinoff-effekt är att man samtidigt eliminerar sådant som är irrelevant och fördomsfullt – inte minst alla frågor som skulle kunna falla under någon av de sju diskrimeringsgrunderna, säger Malin Lindelöw.

Vilka frågor ska man ställa under en kompetensbaserad intervju?

Kompetensbaserade frågor handlar inte om åsikter och värderingar utan om hur kandidaterna agerat på riktigt i hyfsad närtid. Ett exempel: I stället för att fråga hur personen reagerar under stress kan du be hen beskriva en konkret händelse när det var mycket att göra och hur hen hanterade situationen.

Alt-textMalin Lindelöw

– Vill man få en bild av samarbetsförmågan kan man be man personen berätta om ett tillfälle när det var svårt att jobba ihop med en kollega. Vad var svårt? Hur gjorde du? Hur blev det?

Malin Lindelöw slår ett slag för arbetsprover före eller under anställningsintervjun, för att fördjupa bilden av hur kandidaten tänker och agerar. En undersköterska kan komma in och provjobba, en socialsekreterare kan få reflektera kring ett case.

– En del är väldigt duktiga på att prata men den blyga kanske gör det bästa arbetsprovet. Då får man väga de olika delarna mot varandra, säger hon.

Eftersom alla frågor ska vara relevanta och ha ett medvetet syfte försvinner vaga och poänglösa frågor som ”berätta om dig själv” och ”vad gör du på fritiden?”.

→ Läs vår granskning om  referenser 

– Jag är inte intresserad av om kandidaten sjunger i kör eller spelar golf. Däremot kan jag vilja veta hur hen tar ansvar för sin återhämtning och då frågar jag ”Var hämtar du din energi?”, säger Malin Lindelöw, som bland annat har Sveriges kommuner och regioner, SKR, som uppdragsgivare.

Vilka använder kompetensbaserad rekrytering?

Många kommuner och regioner rekryterar idag kompetensbaserat – mer eller mindre. Hur välutvecklat arbetet är och vilket stöd man får som rekryterande chef varierar mycket. En del har ett fantastiskt HR-stöd, andra förväntas klara sig själva, enligt Malin Lindelöw.

Att anställningsintervjun görs på ett professionellt sätt är inte bara viktig för att arbetsgivaren ska få en rättvisande bild av intervjupersonen, påpekar hon.

– Kandidaten ska gå därifrån och känna att det var en bra intervju med relevanta frågor, ”här vill jag jobba”. Det är extremt viktigt på dagens arbetsmarknad där arbetsgivare konkurrerar om personal.