• Tina Olsson har haft två fyraårsförordnanden som chef. Nu kan hennes tjänst bli fast.

Lön och villkor

Kan få fast tjänst efter åtta år

19 september 2022

I över hälften av regionerna har alla chefer ett slutdatum för uppdraget. Men nu inför Region Värmland tillsvidaretjänster för dem.

Tina Olsson är avdelningschef inom vårdadministrativa enheten på sjukhuset i Arvika. Hon är vårdadministratör i botten, klev på som chef 2014 och har haft två fyraårsförordnanden sedan dess. Det
nuvarande löper ut i november.

Läs mer: Hon rev de tidsbegränsade chefskontrakten

– Min chef har inlett en ny utvärdering av mig genom att fråga facket och medarbetarna. Om ingen opponerar sig vill jag gärna fortsätta, säger hon.

Övergångsperiod

I så fall blir hennes tjänst fast. Region Värmland har beslutat att ta bort alla tidsbegränsade chefsförordnanden och vid nyrekryteringar är det numera tillsvidareanställningar som gäller. För de enhets- och verksamhetschefer som är inne i systemet blir det en övergångsperiod
där förordnandet kan omvandlas till en fast chefstjänst när det är dags för omförhandling.

Läs även: Gästspel som chef

Med beslutet går man emot majoriteten av regionerna. Nästan alla har
tidsbegränsade chefsförordnanden och över hälften använder enbart den anställningsformen för sina chefer. Det visar svaren på en fråga från Vision.

Läkrna vill ha tidsbegränsat

Att det är så vanligt med tidsbegränsat i just regionerna beror på att vårdprofessionerna, särskilt läkarna, sällan vill lämna det kliniska arbetet helt men däremot kan tänka sig att jobba som chef ett
tag eller på en del av sin tjänst. Det har smittat av sig till andra delar av organisationen, enligt Annica Sundin, ordförande för Vision i Region Värmland, som har kämpat för en förändring länge.

– Nu behöver våra chefsmedlemmar inte vänta i fyra år på återkoppling utan de får medarbetarsamtal en gång om året som alla andra. Även medarbetarna gynnas av att chefen är chef på riktigt, säger hon.

Kan höja löneläget

Då tjänsterna förändras kan också lönebilden förändras, påpekar
Annica Sundin. I stället för grundlön och chefstillägg blir det nu en chefslön. Hon hoppas att det ska höja lönerna för Visions
chefsmedlemmar och minska gapet till de chefer som är läkare eller sjuksköterskor i botten.

Tina Olsson har haft årliga medarbetarsamtal med sina chefer hela tiden under sina två förordnanden och hon har en pågående dialog med ledningsmöten varje vecka.

– Jag tror inte att det blir så stor skillnad för min del, säger hon.