• Anna Thörn, kommundirektör i Norrköping, anser att tidsbegränsade chefsförordnanden hämmar chefer.

Arbetsmiljö

Hon rev de tidsbegränsade chefskontrakten

19 augusti 2021

Tidsbegränsade chefsförordnanden är ett minne blott i Norrköping. “De riskerar att göra chefsrollen nervös”, säger kommundirektören Anna Thörn, som beslutat att skrota de så kallade befattningskontrakten.

Anna Thörn hade varit kommundirektör i Norrköping i bara några dagar när hon i februari tog sitt första beslut i den rollen: att riva de fyraåriga befattningskontrakten för första och andra linjens chefer. I stället anställs de alltså med en tillsvidareanställning numera. 

– Jag anser att chef är en egen profession. Om vi väljer att anställa någon som chef betyder det att vi tror på den personen i den rollen, säger Anna Thörn. 

Ser inga fördelar

Det ligger i linje med Visions inställning till tidsbegränsade förordnanden, som är vanliga både i kommuner och i framför allt regioner. Men Anna Thörn, som tidigare varit biträdande kommundirektör och HR-ansvarig i kommunen, hade funderat en hel del kring frågan och behövde inte hjälp av facket för att se problemen. 

– Jag har alltid tyckt att befattningskontrakten är en klurig konstruktion. Den riskerar att göra chefsrollen nervös; hur länge får man vara kvar som chef? Och den begränsar chefer att tänka djärvt och fritt och flyttar därför inte välfärden framåt.  

Anna Thörn menar dessutom att det ofta tar längre tid än fyra år för en chef att genomföra förändringar. 

– Det kändes helt enkelt inte bekvämt att ha befattningskontrakten kvar, säger Anna Thörn.  

Visions chefsombud positiv

För enhetschefen och tillika Visions chefsombud i Norrköping, Karolina Liif, har kontraktet hela tiden förnyats vart fjärde år utan någon särskild utvärdering. Trots att hon aldrig varit orolig för att blir av med sin chefstjänst, tycker hon att det är bra att befattningskontrakten slopats. 

– Om en chefs ledarskap inte håller kan det vara andra åtgärder som måste till, till exempel avlastning eller utbildning. Är det riktigt stora problem är det bättre att man gemensamt hittar en annan placering. Min poäng är att den här dialogen behöver föras kontinuerligt och inte bara var fjärde år, och så har det också fungerat i praktiken, säger Karolina Liif. 

Kan det inte vara bra med befattningskontrakt om någon medarbetare vill testa en chefsroll, Anna Thörn? 

– Det finns andra möjligheter för den som vill prova chefskapet, till exempel genom att vara tillförordnad chef under en begränsad tid.