• Viveca Tachezy är medveten om sin roll för skapandet av en bra arbetsmiljö.

Arbetsmiljö

Ny rapport: Chefen avgörande för arbetsmiljön

18 februari 2022

Ledarskapet på arbetsplatsen är en av de viktigaste faktorerna för en bra arbetsmiljö. Men i vissa fall krävs mer av cheferna, enligt TCO:s undersökning bland 10 000 skyddsombud.

Stress och arbetsbelastning toppar listan, men även ledarskap hamnar högt när skyddsom­buden i TCO:s medlemsförbund, varav 2040 Visionombud, svarar på vilka faktorer som är viktigast för en bra arbetsmiljö.

När arbetskonsulenten Susann Zettergren tog emot Tidningen Visions pris Årets skyddsombud förra året, lyfte hon fram relationen med cheferna på sin arbetsplats på arbetsmarknadsenheten i Örebro kommun, som en framgångsfaktor i arbetet.

Chefer saknar kunskap om att förebygga risker 

Hennes närmaste chef, Viveca Tachezy, bekräftar:

– Det är oerhört viktig för arbetsmiljön att chefer och skyddsombud har en bra relation. Ett nära samarbete mellan ledning och skyddsombud är ju en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

En stor majoritet, 96 procent, av skyddsombuden i TCO:s undersökning, uppger att det bedrivs, eller delvis bedrivs, ett systematiskt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplatser. Men bara runt hälften av alla skyddsombud tycker att deras chefer har bra kunskaper om att förebygga risker i arbetsmiljön.

"Har viktig roll i att skapa bra klimat"

Viveca Tachezy är medveten om att hon som chef utgör en viktig del i arbetsmiljöarbetet.

– Jag har en viktig roll i att skapa ett bra klimat, och det gör jag till exempel genom hur jag hanterar frågor i organisationen och hur jag bemöter medarbetare som har bekymmer. Det är också därför jag väljer att vara chef, för att det är stimulerande att kunna göra skillnad i andras arbetsmiljö.

Läs mer: Därför är det bra att visa känslor som chef

Synpunkter från Visions Skyddsombud

  • 38 % anger chefs- och ledarskap som den viktigaste arbetsmiljöfrågan.
  • 67 % anser att chefer har god kunskap om den fysiska arbetsmiljön.
  • 63 % anser att chefer har god kunskap om den psykosociala arbetsmiljön.
  • 35 % anser att återkopplingen mellan chef och medarbetare är god.
  • 22 % anser att ledarskapet är närvarande, tillitsfullt och engagerat.

Källa: TCO:s rapport Hur mår skyddsombuden