• Visa ditt ärliga jag!

Utveckling

Därför är det bra att visa känslor som chef

15 november 2021

Det är lätt att tro att man som chef måste vara på ett visst sätt. Men det finns stora fördelar med att vara transparent med sina känslor och tankar och att vara sig själv.

Med chefsrollen följer en mängd förväntningar om hur man borde agera och bete sig. Det är lätt att falla för frestelsen att försöka vara så som man tror att ens medarbetare vill att man ska vara, eller så som man tror att en chef borde vara.

Men även chefer är människor, med känslor, tvivel och kunskaps­luckor. Mycket talar för att det är fördelaktigt för relationen till medarbetarna att vara öppen med detta och visa sin mänskliga sida.

"Acceptera egna misstag"

Idén om autenticitet kommer från den existentiella filosofin och har blivit ett populärt koncept inom ledarskapsutbildningar de senaste åren. Någon som har koll på begreppet ur ett existentiellt perspektiv är Elisabeth Serrander, legitimerad existentiell psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt ordförande för föreningen Sept, Sällskapet för existentiell psykoterapi.Alt-textElisabeth Serrander

– Att vara autentisk innebär att vara öppen med sina tankar och känslor, vara ärlig och sann mot sig själv och att ta beslut som är grundade i egna värderingar. Det handlar också om att kunna erkänna och acceptera sina misstag och svagheter, säger hon.

Som chef är detta viktigt inte bara för ens egen skull utan också för medarbetarnas. Är du autentisk i ditt ledarskap uppfattas du förmodligen som en tydlig och transparent person, någon som går att lita på och som är konsekvent. För att uppnå det är det viktigt att först och främst vara medveten om sina egna styrkor, begränsningar och inre värderingar, men också att ta reda på vad medarbetarna har för förväntningar och behov.

– För att kunna vara en autentisk ledare gäller det att ha koll på vad som ingår i chefsrollen på den specifika arbetsplatsen och träna på sin kommunikation, prata med sin överordnade och sina medarbetare och se till att inte vara ensam i de här funderingarna, utan att ha en aktiv dialog kring sin chefsroll.

Så gör du

  1. Ha koll på dina medarbetares förväntningar på dig och vad de behöver från dig – detta kan du få genom till exempel utvärderingar och medarbetarsamtal.
  2. Ta reda på och reflektera över dina egna värderingar. Vad är viktigt för dig i ditt ledarskap? Hur önskar du att du var som chef?
  3. För en kontinuerlig dialog med dina medarbetare om ditt arbete som chef. Du kan till exempel berätta om någon aspekt av ledarskapet som du försöker bli bättre på eller informera om utbildningar du går.
  4. Lyssna på dina känslor men använd huvudet. Ta din levda erfarenhet och intuition på allvar.
  5. Var ödmjuk med vad du tar på dig för uppgifter. Det är mänskligt att inte orka med allt och tacka nej eller delegera.
  6. När du gör misstag – det kommer du göra, och det är okej – undvik att sopa dem under mattan. Erkänn dem för dig själv och dina medarbetare.

Att spela med öppna kort och erkänna sina svagheter är en del i detta. Men det är inte så enkelt som att man hela tiden kan vara transparent med alla på arbetsplatsen om sina osäkerheter och följa sina känslor och nycker. I verkligheten går det inte alltid att göra som man själv vill eller känner för.

– Det ligger i sakens natur att det inte går att vara autentisk exakt hela tiden. Ur ett existentiellt perspektiv är inte det ena bättre än det andra, det får bara olika konsekvenser. Det hör till livet att vi pendlar mellan dessa två poler och befinner oss i ständig rörelse, säger Elisabeth Serrander.

I rollen som chef har man också annat att ta i beaktande än bara sina egna värderingar och känslor. Arbetsplatsen har en egen värdegrund som man behöver förhålla sig till, och anställningen som chef medför ansvar och uppgifter som måste tas hänsyn till.

Okej vara icke-autentisk ibland

Ett exempel som Elisabeth Serrander nämner är att om du är chef för en restaurang eller butik som säljer kött så kan du inte följa dina veganska värderingar. Detsamma gäller i princip var du än är jobbar – det är osannolikt att dina värderingar exakt överensstämmer med företagets.

– Som chef behöver du ibland också kunna överge dina egna övertygelser och kompromissa eller anpassa dig. Att vara för privat med dina medarbetare och ständigt öppen med din osäkerhet riskerar dessutom att få motsatt effekt, att tilliten till dig försämras och att du uppfattas som oprofessionell.

... men kom ihåg

  • Det går inte att vara autentisk utan att ibland vara icke-autentisk. Det hör till livet att pendla mellan dessa två poler.
  • Det är skillnad på att vara autentisk och att vara impulsiv. Att följa varje infall och gå på varje känsla är varken särskilt autentiskt eller gynnsamt.

Som med så mycket annat är det balansen som är viktig – att vara personlig men inte privat, professionell men inte känslo­kall – och att ha koll på vad som är mest gynnsamt för den givna situationen. Men det gäller att komma ihåg att det inte är så farligt att göra misstag, menar Elisabeth Serrander, eftersom det oftast är genom dem som kunskapen växer.

– Det är viktigt att våga handla, våga ha mod att göra på sitt sätt, och se vad konsekvenserna blir. Att misslyckas och göra fel, erkänna misstagen för sig själv och andra, det ingår också i chefsrollen. Sen får man reflektera och utvärdera, och i bästa fall har man lärt sig något för framtiden.