• Hur lagen ser på att avsluta en ovaccinerads anställning är oklart, säger Oskar Pettersson.

Arbetsmiljö

Riktlinjer för dig som chef: Så kan du agera i vaccinfrågan

15 september 2021

Får jag som chef fråga om en medarbetare tagit covid-vaccin eller inte? Kan jag omplacera personen, eller till och med avsluta anställningen? Många nya typer av frågor har uppstått i och med pandemin. Visions biträdande förhandlingschef reder ut vad som gäller.

Vaccinationen mot covid-19 väcker en del integritetskänsliga diskussioner på arbetsplatser. Grundlagen skyddar individer mot kroppsliga ingrepp från det offentliga som en vaccination innebär och även om en arbetsgivare får fråga om en anställd har tagit vaccin eller inte behöver inte personen svara på frågan.

Vid sådana lägen gäller det att vara tydlig mot sina anställda, säger Oskar Pettersson, biträdande förhandlingschef på Vision.

– Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar inte bara för den enskilde medarbetaren, utan också för personens kollegor och eventuella patienter eller kunder. Chefer måste göra avvägningar för vilka som måste skyddas. Då kan det finnas skäl till att särbehandla medarbetare som antingen är ovaccinerade eller inte vill berätta om de har vaccinerat sig, säger han.

"Omplacering undantag"

Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet, vilket innebär att i undantagsfall kan en person omplaceras. Men Oskar Pettersson påpekar att många verksamheter har kunnat rulla på utan vaccinering, och att det därför finns få skäl till att det ska behöva ske.

– All personal måste kanske ändå fortsätta att bära munskydd och visir och då behöver inte ovaccinerade nödvändigtvis behandlas på ett annat sätt än övriga. Som chef har man möjlighet att bestämma vilken skyddsutrustning som behövs och kan då ta höjd för ovaccinerade, säger han.

Rättsläget oklart 

Hur lagen ser på att avsluta en anställning för någon som är ovaccinerad eller som inte vill uppge om de har vaccinerat sig är oklart. Frågan har aldrig prövats i domstol.

– Arbetsgivaren måste då kunna bevisa att det inte har funnits någon annan lösning än att avsluta anställningen. Jag är övertygad om att vi kommer se den här frågan prövas i domstol, eftersom det alltid kommer att finnas arbetsgivare som vill tolka lagen snävare och pröva fall, säger Oskar Pettersson.

I rekryteringsprocesser kan arbetsgivare också hamna i lägen där man vill veta om en kandidat är vaccinerad eller inte.

 – Åter igen är frågan fri att ställas här. Arbetsgivare får själva bestämma vem de vill rekrytera så länge de inte diskriminerar enligt de sju diskrimineringsgrunderna, som kön och etnisk bakgrund, säger Oskar Pettersson.