Arbetsmiljö

Många chefer flyr hemtjänsten – vill inte bränna ut sig

10 februari 2022

13 av 20 enhetschefer i hemtjänsten i Luleå kommun har nyligen lämnat sina tjänster. Orsaken är att de tycker att arbetsmiljön är så dålig och de inte har några andra val än att säga upp sig eller bränna ut sig.

Många enhetschefer har sagt upp sig och sökt jobb på annat håll på grund av den höga arbetsbelastningen i hemtjänsten. Det berättar Visions avdelningsordförande i Luleå, Maria Stridsman.

– De orkar helt enkelt inte och slutar för att de är på väg in i väggen. De får inte ihop arbetslivet med familjelivet och väljer att sluta för att behålla hälsan, säger hon.

Den stora smittspridningen och de höga sjuktalen bland medarbetarna ökar trycket på enhetscheferna ytterligare.

Läs mer: Svårt bemanna med vaccinkrav

Mer stöd ska införas

Vision har nyligen haft ett möte med arbetsgivaren för att diskutera situationen och hitta lösningar. En sak som lyfts är att cheferna behöver mer administrativt och HR-stöd.

Alt-textGabriella Sjöström.Socialchefen Gabriella Sjöström gör en annan analys av att så många har slutat på kort tid.

– Det beror dels på pensionsavgångar, men också på att vi har fått en arbetsmarknad som konkurrerar om arbetskraften, och våra chefer är attraktiva. Dessutom har vi en intern rörlighet, och vi är glada att personal vill utvecklas och göra karriär, säger hon.

Men enhetscheferna själva vittnar ju om dålig arbetsmiljö.

– Jag har förståelse för att de har upplevt sin arbetssituation som ansträngd de senaste två åren på grund av pandemin. Vi ser nu över de administrativa processerna, och har beslutat om stöd för bland annat bemanning, schemaläggning, fakturahantering och beslutsstöd. Vi har också anställt arbetsmiljöcoacher och ska öka tiden för planerarna i hemtjänsten.