Avtal

Chef i Svenska kyrkan: Så hanterar du strejken

2 maj 2022

11 maj kan det bli strejk i Svenska kyrkan. Men redan nu påverkas Visions medlemmar eftersom Kommunal gått ut i strejk. Detta gäller för dig som chef i Svenska kyrkan.

Uppdatering 3 maj: Parterna i kyrkan är överens - strejkvarslet avblåst. Läs mer på tidningenvision.se.

Är du chefsmedlem i Vision och undrar hur du ska hantera konflikten i Svenska kyrkan? Nedan följer frågor och svar med Oskar Pettersson, biträdande förhandlingschef på Vision.

29 april började Kommunals blockader och strejk att gälla. Tänk på det här:

Alt-textOskar Pettersson.Kan jag beordra andra medarbetare att göra arbetsuppgifterna som de strejkande medlemmarna i Kommunal inte kan göra?

Nej, det får du inte. Har du medarbetare som inte är uttagna i strejk så får du inte tvinga dem att göra arbetsuppgifter som Kommunals strejkande medlemmar inte kan göra. Det gäller oavsett vilket fackförbund som de andra medarbetarna tillhör. Oorganiserade har rätt att lägga ner sitt arbete om de är inom samma yrkesgrupp och på en arbetsplats där Kommunal strejkar.

Kan jag beordra medarbetare som inte är med i Kommunal att jobba övertid och mertid?

Ja, så länge de inte täcker upp för Kommunals strejkande medlemmars arbetsuppgifter, utan gör sitt eget jobb.

Kan jag nyanställda personal nu till och med 10 maj?

Nej, du får inte nyanställa någon personal på Kommunals verksamhetsområde.

 

11 maj kan Visions konfliktvarsel börja gälla. Så här påverkas du som chef om det blir verklighet:

Kan jag beordra andra medarbetare att göra de arbetsuppgifter som Visions strejkande medlemmar inte kan göra?

Nej, det får du inte. Har du medarbetare som inte är uttagna i strejk så får du inte tvinga dem att göra arbetsuppgifter som de som strejkar inte kan göra. Det gäller oavsett vilket fackförbund som de andra medarbetarna tillhör. Oorganiserade har rätt att lägga ner sitt arbete om de är inom samma yrkesgrupp och på en arbetsplats där Vision strejkar.

Kan jag beordra medarbetare som är medlemmar i Vision att jobba övertid och mertid?

Nej, det får du inte eftersom den som jobbar övertid eller mertid bryter mot blockaden och riskerar då sitt medlemskap i Vision, den kan dessutom bli utan ersättning. Har du medarbetare som inte omfattas av strejken och jobbar oreglerad arbetstid kan de fortsätta göra det så länge de håller sig inom sin genomsnittliga arbetstid.

Får jag inte anställa någon ny personal från och med 11 maj?

Nej, det får du inte på grund av nyanställningsblockaden. Det betyder att arbetsgivaren varken får anställa eller hyra in personal.

Måste mina medarbetare som är medlemmar i Vision vara på jobbet när de strejkar?

Nej, det behöver de inte. De ska inte gå till jobbet eller utföra arbetsuppgifter och får befinna sig varsomhelst. Däremot måste de snabbt kunna infinna sig på jobbet om strejken tar slut.

Kan jag ansöka om dispens för vissa medarbetare?

Ja, men då behöver du ange skäl till varför, exempelvis att en strejk skulle leda till samhällsfara. Varje arbetsgivare lämnar dispenser till Vision som tar ställning till ansökan.

Finns det chefsmedlemmar i Vision som kan behöva strejka 11 maj?

Det kan hända. Är du berörd så vet du redan det, Vision har tagit kontakt med alla medlemmar som berörs.

Jag har medarbetare som är oorganiserade, hur påverkas de?

Om de har samma arbetsuppgifter som sina kolleger som strejkar så är de också uttagna i strejk. De får dock inte konfliktersättning från Vision eftersom de inte är medlemmar. Samma sak gäller om de är med i ett annat förbund som inte är part i avtalsområdet, exempelvis Handels.

Detta har hänt inom Svenska kyrkan

Förra veckan kraschade förhandlingarna mellan Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao. Vision tackade ja till medlarnas bud men Skao sa nej.

Dagen därpå la Vision ett konfliktvarsel som börjar gälla 11 maj 07.00 – om inte parterna kommer överens innan dess. Det innebär att:

  • Det blir strejk på vissa arbetsplatser och för vissa arbetsgrupper inom Vision. Bland annat administrativ personal, informatörer, kommunikatörer, samordnare, IT-personal, systemtekniker och kyrkvaktmästare. 280 personer påverkas. Vision kommer att kontakta alla medlemmar som omfattas.  
  • Vision inför en blockad mot övertids- och mertidsarbete för Visions alla medlemmar inom Svenska kyrkan. Det blir även nyanställnings- och inhyrningsblockad.   

 Läs mer på Tidningen Visions webbplats.

Redan förra veckan, 29 april, började Kommunals konfliktåtgärder att gälla (nyanställnings- och inhyrningsblockad, övertids- och mertidsblockad samt strejk för utvalda arbetstagare på vissa arbetsplatser).

Kontakta Vision för mer information.