• Jeanette Rawling, Anna-Karin Kullberg och Magdalena Jonsson jobbar alla som chefer i olika delar av landet, men har en gemensam utmaning: corona.

Coronaviruset

3 chefer: Så hanterar vi andra coronavågen

4 december 2020

Att vara chef inom omsorgen under pandemin är svårt. Det vittnade flera om i intervjuer med Chefen i fokus i våras. Men hur gick det för dem? Och vad gör de nu när andravågen av corona är här? Vi har pratat med några av cheferna igen.

Granlidens äldreboende var ett av de första i Göteborg som fick in smittan i våras. Nu är både enhetscheferna och deras medarbetare bättre rustade, men den långvariga beredskapen tär.

Det var en tuff vår på Granliden. 15 hyresgäster insjuknade i covid-19 fram till maj månad, och som mest var det ett bortfall på runt 40 procent bland personalen på grund av sjukdomssymptom.

– Vi löste bemanningen timme för timme, dag för dag. Samtidigt fick vi god hjälp från bemanningsenheten inklusive två heltidstjänster. Så dagarna som vi behövde använda beredskapsplanen var få, säger Jeanette Rawling, som är enhetschef tillsammans med kollegan Marika Mattsson.

Faktum är att de allra flesta av hyresgästerna som insjuknade dessutom blev friska, och när semestern kom kunde enhetscheferna äntligen få en paus slappna av.

Andra vågen drog in

Direkt efter sommaren anställdes en särskild värdinna som tog emot inbokade besökare, gav dem skyddsutrustning och information, fixade kaffe och fikabröd och hämtade hyresgästen i dess lägenhet.

– Men nu har det ju dragit igång igen, säger Jeanette Rawling.

Hon och Marika Mattsson avråder nu därför från ej nödvändiga besök även om enskilda överenskommelser kan göras när det handlar om en hyresgäst i livets slutskede.

Boendet är för närvarande fritt från smitta.

– Peppar, peppar, vi har klarat oss hittills den här omgången. Och vi är bättre rustade nu än vi var i våras.

Bland annat har enhetscheferna anställt ett ”covid-team”, vilket består av sex frivilliga medarbetare som har ansvar för kohortvård varje gång det finns misstankar om någon smittad hyresgäst. Teamet ser också till att alla håller de basala hygienrutinerna. Dessutom hjälper de till att sätta guldkant på tillvaron för de gamla, med exempelvis enskilda samtal och promenader.

– Övriga medarbetare är betydligt tryggare nu när covid-teamet finns. Plus att den som har symptom testas direkt. Själv känner jag mig ganska lugn, även om jag har ett konstant spänningsläge i kroppen på grund av den höga beredskapen. Och jag är tröttare nu än jag var i våras, säger Jeanette Rawling.

Smitta kom in under hösten

Även Magdalena Jonsson, avdelningschef för elva äldreboenden i Piteå, beskriver våren som tuff. Men alla åtgärder de gjorde då för att stoppa spridning och förhindra smitta gav en sommar som var bättre än på flera år gällande sjukfrånvaron.

– Besöksförbudet underlättade, även om våra äldre inte mådde bra av isoleringen, trots att vi har haft uppskattade plexiglaslösningar för att låta närstående komma på besök.

Med hösten kom dock andra vågen av viruset. Samtidig hävdes besöksförbudet på nationell nivå.

– Det blev ett nytt läge att hantera pandemin, och vi fick in två fall av smitta i två olika hus. Men sedan i våras har vi fått rutiner på plats och fått så mycket kunskap som vi inte hade från början, vilket inneburit att vi nu lyckades se till att inga fler blev smittade. De två som insjuknade är i dag helt friska.

Trygg trots obefintligt lager av skydd

När Chefen i fokus pratade med Magdalena Jonsson i våras var skyddsutrustning en bristvara. Det finns fortfarande inget lager, som de varit vana vid tidigare.

– Däremot har vi blivit trygga med att vi får leveranser. De är små men kommer ofta, och vi har flera olika leverantörer som vi jobbar med, så vi har aldrig varit helt utan.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, slog nyligen fast att landets samtliga regioner har brustit i sitt ansvar för vård av äldre på särskilda boenden under pandemin. Men i Piteå har samarbetet med Region Norrbotten blivit bättre, enligt Magdalena Jonsson.

Känns det som att du har kontroll på läget?

– Ja, så långt det går. Vi har gjort och gör allt vi kan. För mig är den dagliga genomgången om bemanning, misstänkt smitta och tillgång på utrustning tillsammans med ledningsgruppen och enhetscheferna en jättestyrka.

Många medarbetare sjuka

Anna-Karin Kullberg, enhetschef inom socialpsykiatrin i Farsta, Stockholms stad, har många medarbetare som är sjuka nu, varav flera med långa sjukskrivningar. Men bemanningen har hon hittills klarat av.

– Jag har ett batteri av timanställda. Och vi hjälps åt kolleger emellan att lappa och laga och lånar från varandra, men ser till att personal ändå inte ska jobba på flera olika enheter.

Coronasmittan har inte tagit sig in på boendet där Anna-Karin Kullberg är chef.

– Det är vi förstås jätteglada för. Och stolta.

Anna-Karin Kullberg berömmer sina medarbetares sätt att jobba med avstånd, hygienrutiner och nya, säkra, aktiviteter för brukarna. Men något direkt besöksförbud har boendet inte haft någon gång sedan pandemin startade.

– Nej, inte uttalat. Men i våras kom vi överens tillsammans med brukarna och deras anhöriga hur kontakt skulle upprätthållas, till exempel genom Skype eller att träffas utomhus på avstånd med hjälp av oss. Under sommaren kunde de träffas hemma. Men nu är det skarpt läge igen, så vi har återgått till vårens strategi.

Tycker du att du har kontroll?

– Ja, det skulle jag vilja säga, även om det låter som stora ord. Men vi har god planering, vi vet vad vi gör och jag är övertygad om att det vi gör är bra och vi känner oss trygga i de beslut vi tagit. Det är skönt.