• Äldreomsorgen har drabbats hårt av corona.

Coronaviruset

Chefer om coronarapporten

16 december 2020

Äldreomsorgen var oförberedd och illa rustad när pandemin slog till. Det ansvaret vilar på regeringen. Detta enligt Coronakommissionens delrapport. Här kommenterar två chefer inom äldreomsorgen den.

Majoriteten av dem som avlidit i covid-19 bodde på äldreboende eller hade hemtjänst. Den främsta orsaken till det stora antalet avlidna inom äldreomsorgen är de strukturella brister som varit välkända långt före virusutbrottet, skriver Coronakommissionen i sin delrapport som släpptes under tisdagen. Kommissionen lägger av den anledningen hela ansvaret på nuvarande och tidigare regeringar.

Dessutom, menar kommissionen, var de åtgärder som regeringen och statliga myndigheter satte in för att minska risken för smittspridning inom äldreomsorgen både sena och otillräckliga.

Uppgifter för regeringen

Kommissionen kommer med flera förslag för att få regeringen att komma till bukt med bristerna. Bland annat bör regeringen se över vad som anses vara tillräcklig bemanning inom äldreomsorgen, se till höja omsorgsyrkens status samt förbättra förutsättningar för chefer genom att minska antalet medarbetare per chef. Dessutom bör någon med sjuksköterskekompetens finnas på varje enskilt boende, dygnet runt alla dagar i veckan.

Coronakommissionen slår samtidigt fast att många anställda har gjort stora insatser för att ge äldre en så god vård och omsorg som möjligt. Och att många chefer har arbetat hårt för att finna lösningar i en extremt svår situation.

Enhetschefer kommenterar

Daniel Sjögren, enhetschef på ett äldreboende i Skellefteå.

Hur ser du på kommissionens slutsats?Daniel Sjögren Foto Paulina Holmgren.jpg

– Jag tänker att kompetens är en av de viktiga frågorna för oss och då är det lättast att ha heltidsanställda som man kan ha workshops med kring hantering av skyddsutrustning och liknande. Även att höja statusen för omsorgsyrken och öka attraktiviteten i yrkena är viktigt om man ska få tag på rätt personal.

Vad anser du behöver förändras generellt och långsiktigt inom äldreomsorgen för att förbättra situationen?

– Det finns en utmaning med att se till att vi har personal med rätt utbildning på boendena. Att ha någon med sjuksköterskekompetens är därför en del i det.

Vad behöver du i din vardag just nu för att förbättra situationen?

– Det vi egentligen behöver just nu är återhämtning. Men för att kunna jobba framåt behöver vi kompetensutveckling av befintlig personal.

 

Ulrika Bynander, enhetschef för hemtjänst i Tierp.

Hur ser du på kommissionens slutsats?

– Just nu behöver vi högre bemanning. Det beror på att vi har mycket sjukskrivningar eftersom man inte ska jobba med minsta symptom, och det svider rejält i verksamheten. Sen gäller det att varje person gör rätt sak. För vår del handlar det inte generellt om att vi är för få, utan att chefens förutsättningar katastrofala. Det ligger för mycket på oss.

Vad anser du behöver förändras generellt och långsiktigt inom äldreomsorgen för att förbättra situationen?

– Jag tror på att chefer ska vara i verksamheten och hos kunden för att kunna se brister. Jag anser också att funktionen som medicinskt ansvarig sjuksköterska borde vara statlig så att deras tolkningar av föreskrifter blir likadana oavsett kommun.  Långsiktigt måste också chefer få stödfunktioner med exempelvis administration. Just nu måste vi kunna alla system och lägga in allt, det hade varit bättre att ha en tjänst för sådant jobb.

Vad behöver du i din vardag just nu för att förbättra situationen?

– Just nu behöver vi vikarier, för ordinarie personal behöver få luft. Samtidigt kan vi inte ta in vem som helst. Dessutom behöver vi ha stöd för smittspårning och administrativt arbete.