• Malmö stad följer nu efter andra kommuner som vill se vad som händer när personliga brev slopas.

Karriär

Fler slopar personligt brev i rekryteringar

6 september 2021

Malmö stad testar att slopa personliga brev i rekryteringsprocesser. Förhoppningen är att fördomar inte längre ska styra valet av vilka som kommunen anställer.

Malmö stad sällar sig till de kommuner som testar att låta sökande slippa skriva personliga brev vid rekryteringar. 

I ett ettårigt projekt ska kommunen se vilka fördelar och nackdelar som finns med att rekrytera utan personliga brev. Projektet inkluderar både chefer och övriga medarbetare, och förhoppningen är att rekryteringarna ska ske mer fördomsfritt än tidigare.

En projektgrupp kommer vid slutet av perioden att samla rekryterares och de nyanställdas upplevelser av processen.

Även i Linköping har kommunen tidigare uppgett att de slopar personliga brev i rekryteringsprocesser.