• Dalia Eid, Dalia Eid, andre vice ord­förande i Vision samt HR-specialist och ledarskapsstrateg i Nyköpings kommun, menar att det är viktigt att ha en plan för chefers kompetensutveckling.

Coronaviruset

Utbildning pausad under pandemin

19 maj 2021

Ingen möjlighet till kompetensutveckling. Så har det sett ut det senaste året för många chefsmedlemmar i Vision. Pandemin har stått i vägen för många, medan andra uppger att deras arbetsgivare inte vill satsa på kompetensutveckling. Det visar en undersökning som Vision har gjort.

Vision har frågat 1 800 chefer om deras möjligheter till kompetensutveckling de senaste tolv månaderna. Cirka 370 personer har svarat på enkäten, som visar att arbetsgivaren saknar strategier för kompetensförsörjningen på många arbets­platser.

Hälften av de som svarat säger att de inte har fått den kompetensutveckling de behöver för att möta konsekvenserna av coronapandemin. En chef skriver: ”Det har inte funnits tid att ens reflektera över att be om kompetensutveckling. Förutom det som gäller basal hygien och smittskydd där fullt fokus har legat.”

Kompetensutveckling inte alltid prioriterad

Medan pandemin ställt till det på vissa arbetsplatser uppger andra i enkäten att chefers kompetensutveckling inte prioriteras på deras arbetsplatser. 

Det är något som är oklokt, enligt Dalia Eid, andre vice ord­förande i Vision samt HR-specialist och ledarskapsstrateg i Nyköpings kommun.

– Redan innan pandemin var vi mitt i ett stort skifte där den tekniska utvecklingen, hållbarhetsmål, demografin och mycket annat höll på att förändras. Det här ska chefer driva igenom med hjälp av medarbetare och det kräver kompetensutveckling.

Strategiskt viktigt med kompetensutveckling

Att chefer inte kompetensutvecklas påverkar hela verksamheten negativt. Det menar flera som har svarat på enkäten. Dalia Eid påpekar också att det är viktigt att vara förutseende när det gäller chefers kompetensutveckling.

– Det kan vara så att verksamheten går bra, men helt plötsligt kommer det ett politiskt beslut om organisationsförändringar. Då behöver chefer veta hur det ska gå till när man driver igenom dem.

Läs mer: Vår systertidning Tidningen Vision skriver mer om Visions undersökning här