• Kristina Tercero, förvaltningschef för äldreomsorgen i Oxelö­­­sunds kommun, har hittat en annorlunda väg för att lära känna sina medarbetare.

Ledarskap

Svårt vara ny chef under pandemin

3 maj 2021

Att som ny chef lära känna verksamheten och medarbetarna på distans kan vara en rejäl utmaning. Det vet Kristina Tercero som tillträdde mitt under den andra pandemivågen. Men här finns råd.

Senhösten 2020 slog den andra pandemivågen till med full kraft mot Sverige. Samtidigt började Kristina Tercero sin nya tjänst som chef för äldreomsorgsförvaltningen i Oxelösunds kommun.

– Jag ville jobba i en mindre kommun för att få ett större helhetsperspektiv och närmare kontakt med personal, brukare och anhöriga. Nu har det gått ett halvår och jag har fortfarande inte kunnat se verksamheten på det sätt jag velat, säger Kristina Tercero, som är socionom i grunden och tidigare har haft en rad olika chefsuppdrag i kommuner och på myndigheter.

Träffar ställdes in

De första veckorna hann hon träffa en del av kollegerna, men sedan gick regeringen ut med hårdare rekommendationer. Kristina Tercero hade planerat att åka ut och träffa alla arbetsgrupper och även jobba med dem någon dag. Det blev inställt, liksom många andra besök och träffar med chefer, medarbetare och olika nätverk.

– Jag har inte fullt ut kunnat lära känna mina nya kolleger som vanligt genom att titta in på deras kontor eller ta en kaffe. Att skapa relationer och nätverk har blivit svårare. Videomöten blir mer formella och ger inte nära relationer på samma sätt.

Långsammare på distans

Att behöva jobba så mycket på distans har gjort att det gått långsammare att bygga upp kunskap om kommunen, tycker Kristina Tercero. Det är också svårare att få en uppfattning om arbetsmiljön ute i verksamheterna.

– När man ses på riktigt går det att läsa av stämningar och grupperingar, se hur samarbetet fungerar. Det går jag miste om när jag inte ­kan vara med ute i verksamheterna. Nu får jag gå på vad som sägs.

Chefernas och medarbetarnas hälsa är något hon tänker mycket på.

– Alla tuffa förhållningsregler, provtagningar, smittspårning... det är en påfrestande situation, och jag är rädd att missa om det finns personer som inte mår bra. Det hade varit lättare att se i normala fall.

Tar hjälp av blogg

Nu har Kristina Tercero ändå planerat in skyddsronder där hon ska träffa sina chefer på plats i deras dagliga arbetsmiljö – i skyddsutrustning, förstås. För att hantera situationen där hon som ny förvaltningschef inte kan lära känna sina medarbetare på vanligt sätt har hon börjat blogga.

– Vem som helst kan skriva och ställa frågor och tanken är att personalen också ska blogga. Det är ett försök att på ett lite roligare sätt visa vem jag är som chef och vad jag funderar på.

Expertens råd: "Ställ krav på arbetsgivaren"

Jonas Mosskin är organisationspsykolog och chefsrådgivare. Här är hans råd till dem som axlar en ny chefsroll under pandemin.

  • Ställ krav på arbetsgivaren och tala om vad du behöver. Täta avstämningar med HR och din egen chef är bra, att ha tillgång till någon att fråga om allt som dyker upp.
  • Ha korta och täta avstämningar både med hela arbetsgruppen och enskilda medarbetare för att förstå hur processer ser ut och vilka behov medarbetarna har.
  • Vissa möten är trots allt viktiga att ha fysiskt, särskilt för att du ska förstå verksamheten som ny chef. Var restriktiv och prioritera de viktigaste.
  • Det blir lätt många videomöten på en dag. Många kan med fördel hållas på 15–30 minuter. Ta gärna möten med enskilda kolleger över telefon på gåmöten. Det är ett bra sätt att få energi och rörelse.