• Malin Bohman fick en ny roll med mandat att fatta beslut när sjukfrånvaron ökade.

Coronaviruset

Därför satsar Nacka på rejält med bemanning

8 februari 2021

Med en grundbemanning som håller för en frånvaro på ­25 procent har Nacka kommun klarat verksamheterna inom vård och omsorg över storhelgerna. Rejäl bemanning har varit strategin under hela pandemin.

När smittan kom in brakade det loss med administrativa uppgifter. I Nacka kommun har det underlättat att det sedan tidigare funnits rutiner för att frigöra verksamheterna inom vård och omsorg från uppgifter som har med bemanning att göra.

Frånvaron toppade under jul- och nyårs­helgerna på 19 procent, men då hade den ”normala” pandemibemanningen i Nacka med 20 procents överbemanning för frånvaro ökats till 25 procent. Det kom väl till pass, eftersom vaccinationerna startade i mellandagarna.

Chefer får mer tid till boende och personal

– Vi var tidigt ute. Men vi fortsätter med försiktighetsåtgärderna tills vi får nya rekommendationer, berättar tillförordnad biträdande verksamhetschef för vikarierna, Malin Bohman.

Läs mer: Bemanning ett omöjligt pussel för många chefer

Hon är nöjd med Nacka kommuns strategi för att möta pandemin.

– Tillräcklig grundbemanning är nyckeln. Kommunens fokus på det gör att cheferna ute i verksamheten kan lägga all sin tid på boenden och personal, i stället för rekrytering och semester.

Läxan lärdes för ett år sedan, när rekryteringen av 200 sommarvikarier stod för dörren. In hade covid-19 redan klivit. I mars var sjukfrånvaro och vab 21 procent. Personalen på Stab kompetensförsörjning, stödfunktionen för rekrytering och bemanning, fick en vår de sent kommer att glömma.

– Vi kunde inte som tidigare gruppintervjua, vilket blev tidskrävande. Men vi anställde ytterligare tre bemannare och vi stöttade verksamheterna genom att börja arbeta även helg, berättar Malin Bohman.

Vikarier vände i dörren

I Nacka kommun fattade ledningen för de kommunala verksamheterna inom vård och omsorg redan i mars beslutet att grundbemanningen ska klara minst 20 procents frånvaro. Det fungerade tack vare tidigareläggning och förlängning av sommarvikariat.

De boendes hälsa och trygghet är ­viktigare än det ekonomiska resultatet under krisen.

Malin Bohman, tillförordnad biträdande verksamhetschef

Men det har inte varit enkelt. Under hela mars vände många av vikarierna i dörren. Vissa av dem som anställdes jobbade inte ett enda pass, de gick helt enkelt hem hellre än riskerade att komma i kontakt med covid-smittade.

– Vi såg att vi behövde skapa trygghet. Vi tog tillsammans med verksamheterna fram en extra utbildning i hur man hanterar smittan, och hur man tar på och av skyddsutrustning på ett säkert sätt. Och på alla verksamheter har det funnits utbildningar för lokala hygienrutiner. Efter det kände sig vikarierna mer bekväma med att arbeta.

Rak information till medarbetare

Förväntningarna på jobbet fick också mer uppmärksamhet. Alla vikarier och nyanställda behövde förstå vad de hade att vänta – att det kommer att finnas smitta ute i verksamheterna, och att de kommer att få hjälp att hantera det.

– Det har varit sjukt kämpigt. Men det hjälper att vi har en stark och effektiv stab. Vi har inte varit i närheten av de bemanningsproblem som funnits i vissa andra delar av Stockholmsområdet.

Stabsfunktionen i Nacka är inte unik, men inte heller vanlig. I korthet arbetar här tretton personer som är uppdelade efter affärsområden. Varje område – exempelvis äldreomsorg – har en rekryteringsspecialist och en eller två bemannare. Inom arbetslagen hjälps man åt med alla uppgifter.

Värt att spräcka budget

Malin Bohman var fram till den 22 mars bemanningskoordinator i staben. Den snabbt ökande sjukfrånvaron krävde fler medarbetare med mandat att fatta beslut. Hon blev därför tillförordnad biträdande verksamhetschef för vikariegruppen, och samtidigt samordnare av vikariebemanningen på staben. Här jobbar hon och hennes kolleger också med att följa upp frånvaro, de använder statistik för att motivera till längre anställningar på schema snarare än timvikariat.

Läs mer: 470 000 nya medarbetare behövs till välfärden

Med sitt arbetssätt överskrider kommunen budgeten för vikarier inom vård och omsorg ordentligt. Fram till november 2020 gick det att ansöka om statligt bidrag för ökade kostnader på grund av corona, därefter är det mer ovisst om ersättning går att få.

– De boendes hälsa och trygghet är viktigare än det ekonomiska resultatet under krisen. Vi känner att så länge vi märker att verksamheterna fungerar och de boende mår bra så fortsätter vi ändå, säger Malin Bohman.